Phân Ưu

Được tin buồn:

Thân mẫu Trưởng Minh Đức Nguyễn Hữu Thọ

Cụ bà Phùng Thị Ba

Đă mệnh chung ngày 11-5-2011

Tại Phan Rang, B́nh Thuận - Việt Nam

Hưởng thọ 71 tuổi

Nguyện hương linh Cụ Phùng Thị Ba văng sanh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng Minh Đức Nguyễn Hữu Thọ và tang quyến

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại