PHÂN ƯU.

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn, thân mẫu chị Nguyễn Thị Oanh Minh,
nhạc mẫu anh Nguyễn Văn Định (Trưởng Chi AHVN Bắc Cali) là:

Cụ Bà Quả Phụ: Nguyễn Mạnh Chất.
Khuê Danh     Đào Thị Thoa
Vừa mệnh chung ngày 10 tháng 8 năm 2010 tại Sài G̣n - Việt Nam.
Hưởng Thọ: 91 tuổi.

Toàn thể  Ban Chấp Hành và thành viên AHGDPTVNHN
xin thành kinh phân ưu cùng anh chị Nguyễn Văn Định và tang quyến.

Ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo tiếp độ Hương Linh Cụ Bà Đào thị Thoa sớm về nước Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

TM  BCH và thành viên AHGĐPTVNHN
Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết