Phân Ưu

Được tin buồn, bào huynh của Chị Tâm Diệu Lê Dương Mỹ

Ông Dương Thanh Thủy

Đă mệnh chung ngày 19-6-2011 (nhằm 18 tháng 5 năm Tân Măo)

tại Sàig̣n, Việt Nam

Hưởng thọ 64 tuổi

Nguyện hương linh ông Dương Thanh Thủy văng sanh Cực Lạc Quốc.

*

Thành kính chia buồn cùng tang quyến và chị Tâm Diệu Lê Dương Mỹ

AH/GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại