Phân Ưu

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Được tin buồn:
Trưởng
Bùi Thọ Thi
Pháp Danh
Phúc VănLà Thành viên AH/GĐPT/VN/HN, nguyên Thành viên GĐPT Giác Minh. Minh Tiến
Sinh ngày 1 tháng 3 năm 1941
Tại Đông Hưng, tỉnh Thái B́nh, Việt Nam
Đă mệnh chung ngày 15 tháng 6 năm 2018
Tại Nam California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 78 tuổi

Thành tâm nguyện cầu đức Từ Phụ A Di Đà Phật và Thánh chúng
Tiếp độ hương linh Phúc Văn Bùi Thọ Thi văng sanh Cực Lạc Quốc.

Thành tâm chia buồn cùng chị Bùi Thọ Thi và tang quyến

Ban Chấp Hành, Thành viên và Thân hữu AH/GĐPT/VN/HN