Chia buồn

Được tin buồn, con trai Trưởng Tâm Nguyên Lê Xuân Thiệu:

Lê Xuân Quốc Thông

Đă mệnh chung ngày 19-10-2011
Tại Sàig̣n
Hưởng dương 43 tuổi
Lễ di quan, an táng tại chùa Linh Oai Quận 12
ngày 24-10-2011

Nguyện cầu hương linh Lê Xuân Quốc Thông
Văng sanh Cực Lạc Quốc

Chia buồn cùng Trưởng Lê Xuân Thiệu và gia đ́nh

Các Huynh Trưởng GĐPT Giác Minh và Phúc Trung