Phân Ưu

Được tin buồn:

Hồ Thị Kim Phượng
Pháp danh Diệu Hồng

Cựu thành viên GĐPT Giác Minh, Giác Hoa - Sàig̣n

Sinh ngày 26 tháng 8 năm 1953 tại Huế
Từ trần ngày 13 tháng 7 năm 2014 tại Calgary, Canada.

Hưởng thọ 61 tuổi

Là ái nữ của cố Huynh Trưởng Tâm Huệ Đoàn Thị Kim Cúc sáng lập viên AHVN
Bào muội Trưởng Hồ Văn Phú thành viên AHVN

Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tiếp dẫn hương linh
Diệu Hồng Hồ Thị Kim Phượng
Vănh sinh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng Trưởng Hồ Văn Phú, Hồ Thị Kim Quỳ, Hồ Thị Kim Trâm, Hồ Văn Phước
Cùng các cháu Nguyễn Hồ Hương Trà, Nguyễn Hồ Mai Khôi, Nguyễn Sĩ Khoa

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại.