Thành kính Phân Ưu

Được tin thân mẫu của Trưởng Phúc Đạt Trần Minh Phương:

Cụ Bà Quả phụ: Trần Quư Niế́t.

          Khuê danh: Trần Thị Khang.

          Pháp danh: Diệu Thịnh.

       Đă tạ thế lúc 7:30 sáng, ngày 22 tháng 12 năm 2013.

                      tại tư gia, thành phố Orlando, Florida.

Hưởng thọ: 88 tuổi.

  Nguyện cầu Chư Phật tiếp độ hương linh:

 Cụ Diệu Thịnh Trần Thị Khang

Vănh sinh Tịnh độ

               Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Thành kính Chia buồn cùng Trưởng Trần Minh Phương và tang quyến.

Ban Chấp Hành và toàn thể thành viên, thân hữu
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại