Được tin Huynh Trưởng Phúc Trí Bùi Thế San
Nguyên Liên Đoàn Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh, Sàig̣n
đă mệnh chung tại Bệnh viện Alhambra
Thành phố Alhambra, Tiểu bang California, Hoa Kỳ
Vào sáng ngày 24 tháng 9 năm 2016
Hưởng thọ 75 tuổi

Tang lễ cử hành vào lúc 10:30 sáng ngày 1 tháng 10 năm 2016
Tại Pḥng số 3, Peek Funeral Home
7801, Bolsa Ave. Westminster, California 92683 ĐT # (714) 893-3525
Lễ Hỏa táng cử hành lúc 3:30 chiều

Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà và Thánh chúng
Tiếp dẫn Hương Linh Phúc Trí Bùi Thế San
Văng sinh Tịnh độ

BCH, toàn thể Thành viên và Thân hữu Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm
Thành kính chia buồn cùng Chị Nga Phạm và tang quyến