Thành Kính Phân Ưu
 

Được tin buồn:

Bà Quả phụ Trần Văn Phi
Nhũ danh Đỗ Thị Doanh
Pháp danh Đồng Hoàng
Đă măn phần ngày 23 tháng 3 năm 2018
Tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 90 tuổi
Thành kính chia buồn cùng anh chị Trưởng Đặng Phạm Thảo - Trần Thị Mai Dung
Và tang quyến

Nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà và Thánh chúng
Tiếp dẫn hương linh Phật tử
Đồng Hoàng Đỗ Thị Doanh
Siêu sinh Cực Lạc Quốc
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Chấp Hành và toàn thể Thành Viên, Thân Hữu
Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại đồng thành kính Phân Ưu