THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 *

Chúng tôi bàng hoàng được tin:

Nữ Huynh Trưởng Cấp Tập

LÊ THỊ HỒNG VÂN

Pháp Danh DIỆU SÁNG

 Liên Đoàn Phó Ngành Nữ, GĐPT

Pháp Quang,

Kiêm Uỷ Viên Từ Thiện Điều Hành

Quỹ TỪ BI

“Giúp Các Em Thiếu Cha Mất Mẹ”

Tại Việt Nam

 Vừa đột ngột ra đi lúc 14 giờ 14 phút

Ngày Rằm tháng Sáu năm Canh Dần,

Tức ngày 26 tháng 7, năm 2010

Tại bệnh viện Medical Center, Arlington, Texas.

 Hưởng Dương 33 tuổi.

 Linh Cữu quàn tại

MOORE Funeral Home

2416 S Bowen Road

Arlington, Texas

Lễ An Táng cử hành lúc 9 giờ sáng

Ngày thứ bẩy, 31 Tháng 7, 2010

Tại Chùa PHÁP QUANG,

1004 Small Street,

Grand Prairie, Texas 75050

(972)-264-1285

Sự ra đi của Cố Huynh Trưởng DIỆU SÁNG LÊ THỊ HỒNG VÂN là một mất mát rất to lớn cho Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt, tổ chức GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, GĐPT Pháp Quang, Quỹ Từ Bi.

Trước sự đi của người đệ tử thân thương gương mẫu của Sư Ông Thích Trí Hiền,  Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên, Ban Chấp Hành và toàn thể thành viên của Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại xin thành kính chia buồn với Sư Ông Viện Chủ, Ban Quản Trị của Trung Tâm Phật giáo Khuôn Việt và quư vị Phật tử Chùa Pháp Quang.

Chúng tôi nghiêng ḿnh trước sự mất mát một cánh tay đắc lực của Ban Huynh Trưởng, và một người Chị ngoan hiền của các em Đoàn sinh GĐPT Pháp Quang.

 Chúng tôi thành tâm chia xẻ nỗi đau đớn của Phu quân Bùi Tấn Nhật, trong cảnh “Gà Trống Nuôi Con, và hai cháu trai, Bùi Tiến Ethan và Bùi Dũng Nathan, đă sớm lâm vào cảnh sinh-ly-tử-biệt với mẹ hiền trong khi tuổi c̣n nhỏ.

Chúng con nhất tâm cầu nguyện Chư Phật, Chư Bồ Tát khắp mười phương thùy từ tiếp độ hương linh HuynhTrưởng

DIỆU SÁNG LÊ THỊ HỒNG VÂN,

tấm gương cao quư của một Phật tử hết ḷng sống Tinh Tiến trong Hạnh Nguyện Từ Bi, đem an vui đến chỗ buồn đau, đem t́nh thương đến nơi cùng khổ, sớm về với chư Phật.

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

ÁI HỮU GIA Đ̀NH PHẬT TỬ VĨNH NGHIÊM HẢI NGOẠI

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CAO NIÊN:   Chân Quang Trần Thanh Hiệp, Diệu Thanh Trần Thị Ngọ, Nguyên Thông Nguyễn Đ́nh Thống, Tâm Trí Nguyễn Quang Vui, Diệu Thanh Trần Thị Thanh Minh, Phúc Tuệ Nguyễn Đ́nh Nam.

BAN CHẤP HÀNH:  Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết, Phúc Đạt Trần Minh Phương, Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm, Diệu Ngọc Cao Minh Châu, Như Không Vơ Văn Phú, Tâm Diệu Lê Kim Mỹ, Đức Châu Nguyễn Văn Định, Quảng Tuệ Quang Thái Quang Minh Chính, Hải Chân Hạnh Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao, Minh Thọ Ngô Lê Trọng Thuấn.