Thành Kính Chia Buồn

Chúng tôi Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại nhận được tin buồn, thân phụ chị Nguyễn Thị Oanh Minh cũng là nhạc phụ Trưởng Nguyễn Văn Định (Trưởng Chi Vĩnh Nghiêm Bắc Cali) là:

Cụ Ông Nguyễn Mạnh Chất.

Pháp danh Nhật Bảo Nguyên.

Vừa măn phần ngày 21 tháng 7 năm 2010 tại Saigon,Việt Nam.

Hưởng thọ 90 tuổi.

Toàn thể thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng anh chị Nguyễn Văn Định và tang quyến.

 Nguyện cầu Tam Bảo tiếp độ hương linh cụ ông Nhật Bảo Nguyên sớm về cơi Tịnh Độ.

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại