PHÂN ƯU

 

  Chúng tôi vừa nhận được tin buồn thân mẫu của

liệt nữ  QUÁCH THỊ TRANG

 

nguyên là đoàn sinh của GĐPT Minh Tâm

 chùa Phước Ḥa Saigon trước năm 1975 là :

 

Cụ quả phụ Quách Văn Bợi

khuê danh HÀ THỊ VÂN

pháp danh DIỆU ĐỨC

 

Vừa tạ thế ngày 30 tháng 10 năm 2007

(nhằm ngày 20 tháng 09 năm Đinh Hợi)

tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 93 tuổi

 

Linh cữu quàn tại Peek Family Home

7801 Bolsa Ave.  Westminster, CA 92683

(pḥng số 2)

 

 

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

Thứ Sáu ngày 02 tháng 11 năm 2007

01 giờ 00 trưa    :   Lễ nhập Quan

                                             02 giờ 00 trưa    :   Lễ phát tang

                            04 giờ 00 chiều  :   Khóa Lễ Cầu Siêu và Tiến Linh

 

Thứ Bẩy ngày 03 tháng 11 năm 2007

                                             09 giờ 00 sáng   :    Cầu Siêu

                                             10 giờ 00 sáng   :    Tiến Linh

                                             12 giờ 30 trưa    :    Khóa Lễ Cầu Siêu, Tưởng niệm,

                                                                             Điếu Văn, Cảm tạ.

                                             02 giờ 00 chiều  :    Lễ Di Quan

                                             02 giờ 45 chiều  :  Lễ Hạ huyệt tại Nghĩa trang Peek Family

 

THĂM VIẾNG

Thứ Sáu ngày 02 tháng 11 năm 2007

Từ 02 giờ 00     đến   07 giờ 00 tối

Thứ Bẩy ngày 03 tháng 11 năm 2007

    Từ 08 giờ 30    đến    01 giờ 00 chiều.

 

Toàn thể Anh Chị Em bạn hữu trong Gia Đ́nh Phật Tử Minh Tâm

xin chân thành chia buồn cùng tang quyến

Nguyện cầu hương linh

 

Cụ bà HÀ THỊ VÂN

pháp danh DIỆU ĐỨC

sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

 

Bùi Ngọc Bách

Vũ Đán B́nh

Trần Thị Minh Châu

Đỗ Mai Chi

Đặng Thị Chinh

Nguyễn Tư Cự

Bùi Tấn Diễn

Trần Thị Kim Dung

Đỗ Thị Duyên

Trần Hữu Định

Đặng Trần Hào

Đỗ Thế Hiền

L.S/Trần Thanh Hiệp

Đặng Trần Hoa

Đỗ Văn Hợp

Đỗ Phương Khanh

Vũ Trọng Khải

Nguyễn Bá Lăng

Đặng Thu Lâm

Trần Thị Thanh Minh

Trần Thanh Mỹ

Trần Thị Tuệ Nga

Đặng Thị Nghĩa

Hoàng Trọng Nghĩa

Trần Thị Ngọ

Nguyễn Tuệ Quang

Đỗ Bội Quyết

Nguyễn Công Sản

Bùi Đăng Sự

Tô Xuân Thế

Đặng Thị Thu

Đỗ Thị Thuấn

Đỗ Thị Thủy

Đặng Đoan Trang

Trần Thị Tuyết Trinh

Đỗ Văn Tuyển

Trần Thị Cẩm Y
Huỳnh Ái Tông

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU