Kính mừng Phật Đản


Phật lịch 2559

Mỗi năm Phật Đản lại về, người Phật tử làm lễ kỷ niệm để tưởng nhớ đến ân đức sâu dày đức Phật đă để lại cho thế gian.

Nếu không có đức Phật th́ chân lư vẫn là chân lư, nhưng nhờ Ngài giác ngộ nhận chân được sự thật, Ngài đem ra giáo huấn để mọi người nhận thức được chân lư sơ đẳng: sinh, lăo, bệnh, tử.

Cuộc đời là khổ năo, cần diệt khổ bằng cách chẳng tạo nghiệp duyên, tu để diệt khổ, để chấm dứt luân hồi, thoát khỏi sinh, lăo, bệnh, tử.

Phật lịch là tính từ năm Phật nhập diệt dưới gốc cây Sa la, năm đó Ngài thọ thế 80, cho nên tính từ khi Phật đản sinh đến nay là 2639 năm.

Đức Phật đản sinh ở vườn Lâm Tù Ni, nay thuộc nước Nepal, vừa mới bị một trận động đất 7.9 Richter tại thủ đô Kathmandu ngày 25-4-2015, theo thông báo ngày 1-5-2015 có 6,204 người chết, 13,932 người bị thương tật, thành phố thiếu nước uống, nhiều tổ chức từ thiện kêu gọi ḷng hảo tâm đóng góp, để cứu trợ cho người dân Nepal bị nạn vừa qua.

8 thế kỷ trước, Hồi giáo vào xâm chiếm miền Bắc Ấn, đă tiêu diệt Phật giáo ngay tại quê hương của đức Phật, vào thế kỷ 18, 19 nhờ những nhà khảo cổ t́m ra những di tích Phật giáo, từ đó đạo Phật được khôi phục dần trên đất Ấn, c̣n địa điểm Lâm Tỳ Ni th́ cũng mới phát hiện sau nầy vào những năm cuối thế kỷ thứ 20.

Dù Hồi giáo tiêu diệt Phật giáo trên đất Ấn, đại học Phật Giáo A Nan Đà chứa hàng chục ngàn tăng sinh, ngày nay là phế tích tường gạch dọc ngang, nhưng trong long mỗi người con Phật đều không chút hận thù Hồi giáo, đó cũng do giáo lư của đức Phật đă dạy chúng đệ tử, rồi lưu truyền cho đến nay.

Ngày Phật Đản, không ǵ hơn là nhớ ân đức Phật, làm theo lời Ngài dạy: “Ta là Phật đă thành, các người là Phật sẽ thành”, hăy lấy đó mà tu học để tinh tấn và cần mở rộng từ tâm. Thế giới chỉ có ḥa b́nh khi mọi người cùng thương yêu nhau.

1-6-2015