Trưởng Phúc Ân và tôi

Thành viên Giác Minh như Phúc Tuệ Nguyẽn Đ́nh Nam, Phúc An Đặng Quang Sước chắc không thể quên Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn v́ cùng một ḷ La Hầu La mà ra. Ḷ nầy do Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục thành lập, khi anh về GĐPT Giác Minh làm Liên Đoàn Trưởng, sinh hoạt tại chùa Kim Cương đường Trương Tấn Bửu Sàig̣n vào năm 1957.


Đoàn La Hầu La đi Trại ở Lộc Ninh năm 1958. Phan Huy Thanh đứng thứ tư từ trái

Trước tiên Đoàn La Hầu La do Trưởng Phan Huy Thanh làm Đoàn Trưởng, sau đó được thay thế là Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui. Sau Trưởng Vui đến Tâm Định Phan Văn Bưởi tự Trúc Hải, sau đó Đoàn tự trị rồi từ từ biến mất v́ các Đoàn sinh của Đoàn lần lượt trở thành những Huynh Trưởng cốt cán của GĐPT Giác Minh và của Ban Hướng Dần Gia Đ́nh Phật Tử thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam. Sau năm 1964 là Ban Hướng Dần GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm.


Ban Hướng Dẫn GĐPT Thuộc GHTGBVTMN chuẩn bị dự Đại Hội Toàn Quốc 1961

Nh́n lại chặng đường đă qua, có thể nói Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui là con chim đại bàng. Trưởng mới là người xây dựng nền móng làm nên GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm từ trong nước, sau nầy ra hải ngoại.

Trưởng Tâm Trí là người đề xướng, cổ vũ thành lập Ban Hướng Dần GĐPT thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam vào năm 1960, sau đó Trưởng thành lập Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A Dật Đa, nó chính là yếu tố phát triển các gia đ́nh họ Giác trong thời kỳ đầu thập niên 1960, trên địa bàn Sàig̣n - Chợ Lớn – Gia Định như GĐPT Giác Thanh, Giác Quang, Giác Tâm, Giác Sơn, Giác Đạt, Giác Hạnh, Giác Hoàng … không kể những đơn vị đă có như Giác Minh, Giác Dũng (sau đổi thành Giác Trí), Giác Long.


Trưởng Tâm Trí nhận lá cờ Trường A Dật Đa năm 1961 tại Thanh Minh Thiền Viện

Trường A Dật Đa Khóa I khai giảng vào ngày 10 tháng 12 năm 1961, tại Thanh Minh Thiền Viện, do chính Trưởng Tâm Trí được chỉ định làm Đoàn Trưởng. Khóa 2 khai giảng năm 1963 và Khóa 3 thời gian rút ngắn c̣n 1 tháng, nên được đặc tên là Khóa đặc biệt, khai giảng ngày 12-4-1964, tại Tổng Vụ Thanh Niên đường Hiền Vương, Quận 3 Sàig̣n, khóa nầy có kỳ trại ngày 1-5-1964 tại Trung Tâm Thực Nghiệm Chăn Nuôi Tân Sơn Nhất (ngay tại ngă tư Bảy Hièn) và là trại bay đến chùa Giác Lâm ở Phú Thọ Ḥa. Trại do Phúc Trung làm Trại Trưởng, Trại Phó Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu, Diệu Quỳnh Nguyễn Hồng Loan, Thư Lư Nguyên Luân Tôn Thất Chiêm, Liên Toán Trưởng Phúc Ân Nguyền Huy Nghiễn và Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm.


Khóa I: Đoàn Trưởng Trúc Hải, Mai Viết Đa, Ông Hồng Phi, Nguyễn Văn Hiền, Phan Thái Hà (đứng sau), Nguyễn Văn Sâm, Lê Đ́nh Cần, Sơn
Hàng ngồi: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Dương, .... , Mai (Mai đen). Là những Khóa sinh đă trúng cách Huynh Trưởng.

Trong 3 khóa từ năm 1961 đến giữa năm 1964, trường đă thu nhận 129 khóa sinh, đă đào tạo được 46 Huynh Trưởng.


Lễ trao cờ từ khóa 2 sang khóa Đặc biệt năm 1964 tại TTTNCN-TSN

Trưởng Phúc Ân là người thành lập GĐPT Giác Tâm, sinh hoạt tại Giác Tâm Tự 59/5 Thuận Kiều (ngang cổng Bệnh Viện Chợ Rẩy), có chi nhánh sinh hoạt tại Hưng Long Tự, Hương Lộ 14 – Phú Thọ Ḥa. Có chi nhánh Giác Tâm 2 sinh hoạt tại chùa Phú Thạnh, sau dời đến Thích Ca Ni Tự lấy tên là GĐPT Giác Đạt, đến, sau dời qua sinh hoạt ở Đ́nh Ông Súng, khi Trưởng Phan Huy Thanh về làm Liên Đoàn Trưởng cải danh là Giác Thanh, sau chị Diệu Hoa về làm Gia Trưởng, cải danh là GĐPT Giác Hoa sinh hoạt tại chùa Long Vĩnh, trên đất đ́nh Ông Súng xưa. Nhưng từ GĐPT Giác Thanh về sau, Trưởng Phúc Ân không c̣n sinh hoạt với GĐPT nầy.


Huynh Trưởng Phúc Ân đang đièu khiẻn Trại Sinh A DẬT ĐA Khóa Đặc Biệt tại TTTNCN-TSN trước khi Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục giảng bài

Có thể nói Trưởng Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn và tôi có nhiều gắn bó về sinh hoạt và huấn luyện. Năm 1960, tôi làm Liên Đoàn Trưởng GĐPT Giác Minh đă chỉ định Trưởng Phúc Ân làm Trại Trưởng Trại huấn luyện Đội Chúng Trưởng Ca Diếp II, huấn luyện cho các GĐPT Giác Minh, Minh Tâm và Giác Long.


Khóa sinh A Dật Đa Đặc Biệt trong giờ giải lao ở đất Trại Trung Tâm Thực Nghiệm Chăn Nuôi-Tân Sơn Nhất (Ngă Tư Bảy Hiền)

Mấy năm trước tôi nhờ Phúc Thiện Trần Đ́nh Hùng đưa tôi đi thăm Phúc Ân, Phúc Thiện đưa tôi đi loanh quanh khu Sư Vạn Hạnh nối dài Quận 10, t́m măi nhà giống nhà, nên chúng tôi đành hẹn khi khác. Năm 2017, Trần Đ́nh Hùng cho tôi địa chỉ, tôi t́m thăm được Nguyền Huy Nghiễn và phu nhân của anh cũng là Khóa sinh A Dật Đa của chúng tôi. Cô Nhiễu tôi nhớ không lầm là theo dự Khóa Đặc Biệt cùng Khóa với vợ chồng Trưởng Hồ Xuân Tâm.


gia đ́nh Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn

Khóa 2 cũng như Khóa Đặc Biệt, tôi có in Ronéo tài liệu học tập. Tập tài liệu của tôi, chị Diệu Khoan ở Virginia mượn để huấn luyện Huynh Trưởng vào đầu thập niên 1980. Sau hỏi lại, chị không c̣n giữ được cho tôi, anh Tâm Trí có 1 bản, trước khi rời Việt Nam sang Mỳ định cư năm 1992, anh tặng lại cho GĐPT Vĩnh Nghiêm, Phúc Ân bỏ công copy và đóng thành tập gửi tặng cho tôi từ năm 1994.

Nay tôi đưa lên Trang nhà, để quư anh chị có liên quan như Quảng Khoái Trần Ngọc Lạc, Phúc Tuệ Nguyễn Đ́nh Nam…, đọc lại bài của ḿnh viết, bài của ḿnh đă đọc, có dịp hồi tưởng lại một thời đă qua. Mặc dù tài liệu Scan lại không được như ư, nhưng thành quả khó quên, có c̣n hơn không !

Cám ơn Trưởng Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn, đă cho tôi có dịp nhớ lại thuở xa xưa, một thời của Giác Minh của La Hầu La, của Ban Hướng Dần, của A Dật Đa và Vĩnh Nghiêm trong nước cùng như ở Hải Ngoại nầy.

Mấy ngày gần đây, tin đức Tăng Thống đă rời Thanh Minh Thiền Viện, về quê ở xă Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái B́nh làm cho tôi rất buồn, nhớ đến xưa, các khóa 1, 2, 3 của A Dật Đa đều có mời Đại Đức Thích Quảng Độ làm Giảng Sư, ngài đă không ngại giảng cho khóa sinh có khi ở Trường Trung Học Tư Thục Vạn Hạnh, có khi ở chùa Giác Minh, có khi ở đất trại. Nguyện cho Ngài pháp thể khang an.


Ḥa Thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện 222 Trương Tấn Bửu (Trần Quang Diệu), Phú Nhuận

(Xin mời xem Tài Liệu Huấn Luyện Huynh Trưởng của Trường đào tạo Huynh Trưởng A Dật Đa biên soạn năm 1964)

Phúc Trung
Ngày 8-10-2018