Sẽ đến Cali

Tôi tưởng chừng như lâu lắm rồi ḿnh chưa trở lại Cali, lục t́m mới biết lần trước đến Cali vào năm 2010, như vậy năm nay đến Cali cũng đă 5 năm rồi, lần trước, tôi đi từ Nam lên Bắc, lần nầy cũng vậy, hy vọng sẽ được gặp lại nhiều bạn bè, chắc là sẽ được gặp lại nhiều hơn qua cuộc Hội Ngộ Cựu học sinh Kỹ Thuật Cao Thắng vào ngày 4-7-2015 tại Santa Ana.

Năm ngoái cũng có buổi Họp Mặt, vài người bạn tưởng tôi có tham dự, đă t́m tuy không gặp mặt nhưng t́m ra được địa chỉ để liên lạc với tôi. Năm nay, tôi định chưa sang Cali vào dịp nầy, nhưng nghĩ lại trước sau ǵ cũng đi, thôi th́ đi vào dịp Họp Mặt sẽ gặp được vài người bạn cũ.

Tối 29-6-2015, nhà tôi và tôi sẽ đến phi trường Orange County vào lúc 20 giờ 05, chúng tôi ở đây thăm thân nhân và bạn bè, dự Hội ngộ THKT Cao Thắng vào đêm 4-7-2015. Đến trưa ngày 6-7, chúng tôi sẽ rời đây bay lên San Jose có mặt tại đây lúc 2:45 thăm thân nhân, bạn bè và sẽ rời khỏi đây lúc 9:35 ngày 14-7-2015 để về đến nhà lúc 21:40.

Năm 2010, tôi đă được gặp anh chị Nguyễn Văn Phấn, Giám học Trung học Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ từ Úc sang, anh chị Nguyễn Văn Súy, Nguyễn Anh Dơng, Hà Mộng Giao là những đồng nghiệp của tôi ở TKT Nguyễn Trường Tộ.

Vài đồng nghiệp ở TKT Y-JUT Banmêthuột, Cao Thắng:


Nguyễn Đ́nh Lâm, Nguyễn Đức Thiêm, Nguyễn Anh Dơng

Gặp lại các đồng môn THKT Cao Thắng từ năm Đệ Thất cho đến Đệ Nhất ở Nam Cali

Những đồng môn ở Bắc Cali:

Những anh chị ở GĐPT tại Bắc Cali:

Vài người bạn đặc biệt:

Và những cựu học sinh THKT Nguyễn Trường Tộ:

Hy vọng lần nầy sẽ được gặp lại và sẽ c̣n nhiều hơn.