Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

*

Để được biết một số chư Tăng Giáo phẩm thuộc GHPGVNTN, sau khi từ nhiệm đă hoạt động như thế nào, xin mời đọc:

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Kính bạch chư tôn Trưởng lăo Ḥa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

- Thưa quư Thiện tri thức, cùng đồng bào, Phật tử các giới trong và ngoài nước.                

Như quư vị đă biết, thời gian qua, GHPGVNTN đă bị biến tướng, không c̣n hoạt động đúng theo Hiến Chương giáo hội, Quy Chế Viện Tăng Thống, Nội quy Viện Hoá Đạo, thiếu tinh thần lục hoà, từ bi của Phật giáo. Nhất là có những quyết định độc đoán, đi ngược lại xu thế vận động tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Sau Giáo Chỉ số 10, hầu hết chư Tăng từ hàng Giáo Phẩm Trung Ương đến các Ban Đại Diện tỉnh, thành trong và ngoài nước đều từ chức. Tuy bị ngưng chức, từ chức, nhưng chư Tăng vẫn là thành viên trung kiên của GHPGVNTN.

Nhằm bảo vệ Hiến Chương và phục hoạt GHPGVNTN, đồng thời hỗ trợ công cuộc vận động cho tự do, dân chủ nhân quyền Việt Nam, chư Tăng quyết định trở lại sinh hoạt theo h́nh thức Tăng Đoàn như truyền thống của lịch đại Tổ sư.

Hôm nay, ngày 21 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 20.02. 2014) chư Tăng vân tập về Tổ Đ́nh Thập Tháp tỉnh B́nh Định dự Lễ huư kỵ Quốc Sư Phước Huệ.

Trong dịp này, chư Tăng đă cùng nhau đến Tu viện Nguyên Thiều, trước Bảo tháp Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, đảnh lễ, niệm hương nguyện cầu Giác Linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống chứng minh cho chúng con, những thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung ương, Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo, Ban Đại Diện các tỉnh thành vừa bị ngưng chức, từ nhiệm tiếp tục hoằng dương Phật pháp theo h́nh thức Tăng Đoàn như xưa, với danh xưng: Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngưỡng nguyện Giác linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống thuỳ từ chứng minh gia hộ cho chúng con.


Chư Tăng niệm hương trước bảo tháp đức Đệ Tứ Tăng Thống

Sau đó, chư Tăng đă thành lập Ban Vận Động tham gia Tăng Đoàn gồm Chư tôn đức sau đây:

- Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế: HT Thích Chí Thắng, HT Thích Chơn Niệm.

- Tăng Đoàn Quảng Trị: Thượng tọa Thích Từ Giáo

- Tăng Đoàn Quảng Nam-Đà Nẵng: HT Thích Thiện Tường

- Tăng Đoàn B́nh Định: Thượng Toạ Thích Viên Hải

- Tăng Đoàn Khánh Hoà: HT Thích Tâm Trí

- Tăng Đoàn Lâm Đồng: HT Thích Như Tấn

- Tăng Đoàn Miền Quảng Đức: HT Thích Không Tánh

- Tăng Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu: HT Thích Thanh Tịnh

- Tăng Đoàn Đồng Nai: Thượng toạ Thích Viên Đức

Các tổ chức Cư sĩ Phật tử, Gia Đ́nh Phật tử các cấp… vẫn sinh hoạt theo sự điều hành từ Trung Ương đến địa phương trực thuộc hệ thống tổ chức Tăng Đoàn.

Kính bạch Chư tôn đức cùng quí Phật tử trong và ngoài nước.

V́ sự tồn vong của Phật giáo Việt Nam và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chúng tôi xin được cung thỉnh chư tôn đức cùng quư vị trong các thành phần dưới đây hoan hỷ tham gia cùng Tăng đoàn chúng tôi:

- Trong nước: Ngưỡng mong chư Tôn đức đă từng tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ sau Đại hội Bất thường tại tu viện Nguyên Thiều, năm 2003, cũng như chư Tăng và Phật tử các tổ chức Giáo hội khác cùng tham gia sinh hoạt phật sự Tăng Đoàn.

- Ngoài nước: Kính cung thỉnh Chư tôn thiền đức cùng quí Phật tử đă sinh hoạt trong hệ thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các châu lục hải ngoại từ năm 1992 đến nay.

Sau đây là:

HỆ THỐNG TỔ CHỨC TĂNG ĐOÀN

A. Danh xưng: Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất (viết tắt TĐPGVNTN)

B. Đường Hướng, Tôn Chỉ:

- Theo Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, bản tu chính năm 1973.

- Vận động phục hoạt pháp lư GHPGVNTN và vận động dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, bảo toàn lănh thổ cho quê hương Việt Nam.

- Mở rộng sinh hoạt Tăng Đoàn và ủng hộ các Đoàn thể, Tổ chức và Cá nhân có cùng mục đích vận động dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam.

 C. Tổ chức:

Tại Trung ương, gồm 2 Hội đồng:

I. Hội đồng Chứng minh:

                        – Thượng thủ Hội đồng chứng minh

                        – Phó Thượng thủ

                        – Chánh Thư kư

                        – Thành viên

 II. Hội đồng Điều hành:

                         – Viện trưởng Hội đồng Điều hành

                        - Phó Viện trưởng

                        – Tổng Thư kư

                        – Tổng Thủ quỹ

                         - Các Tổng Ủy viên:

                       1. Tổng Ủy viên Tăng sự

                      2. Tổng Ủy viên Hoằng pháp

                      3. Tổng Ủy viên Giáo dục

                      4. Tổng Ủy viên Văn hóa

                      5. Tổng Ủy viên Cư sĩ

                      6. Tổng Ủy viên Từ thiện xă hội

                      7. Tổng Ủy viên Thanh niên

                      8. Tổng Ủy viên Kiến thiết

                      9. Tổng Ủy viên Tài chánh

Tại địa phương:

III. Ban Điều hành TĐPGVNTN các tỉnh, thành, quận, huyện: 

                       – Trưởng ban

                       -  Phó ban

                       – Thư kư

                       – Thủ quỹ

                       – Các Ủy viên

Sau thời gian công bố Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chúng tôi sẽ cung thỉnh các thành phần nhân sự Hai Hội Đồng để suy cử đăng lâm pháp tịch.

Các ư kiến trên đây đă được chư Tăng Yết-ma thông qua.

“Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất” hy vọng, với bản thể ḥa hợp, thanh tịnh của Tăng già, cộng với tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám, chư Tăng sẽ bỏ qua những dị biệt trong quá khứ, hướng về tương lai, v́ người dân đau khổ đang mong chờ sự cứu giúp, mà cùng nhau kết hợp tất cả các đơn vị, tổ chức, thành viên trong và ngoài nước như sau Đại hội Bất thường tại tu viện Nguyên Thiều năm 2003. Được vậy, đó là điều may mắn lớn nhất cho sự phát triển tương lai của Dân tộc và Đạo pháp.

Ngưỡng mong Hồng ân Tam bảo chứng minh, Lịch đại Tổ sư, chư Thánh tử đạo hộ tŕ đoàn thể Tăng già chúng con được viên thành sở nguyện.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Làm tại Tổ đ́nh Thập Tháp, B́nh Định,

Ngày 21 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (20.02.2014)

Thay mặt Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Trưởng lăo Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh

CHƯ TĂNG ĐỒNG THUẬN                                                                         

 1. Ḥa thượng Thích Diệu Tánh
 2. Ḥa thượng Thích Diệu Trí
 3. Ḥa thượng Thích Viên Định 
 4. Ḥa thượng Thích Không Tánh                   
 5. Ḥa thượng Thích Chí Thắng                     
 6. Ḥa thượng Thích Như Tấn
 7. Ḥa thượng Thích Chơn Niệm          
 8. Ḥa thượng Thích Tâm Trí
 9. Ḥa thượng Thích Chơn Phương               
 10. Ḥa thượng Thích Thiện Tánh
 11. Ḥa thượng Thích Tánh Nhơn
 12. Ḥa thượng Thích Thanh Tịnh
 13. Ḥa thượng Thích Thiện Tường (Tam Kỳ)
 14. Thượng tọa Thích Khế Viên   
 15. Thượng tọa Thích Thông Đạt
 16. Thượng tọa Thích Tâm Không
 17. Thượng tọa Thích Minh Đức
 18. Thượng toạ Thích Viên Đức
 19. Thượng toạ Thích Đồng Thinh
 20. Thượng tọa Thích Viên Kiên
 21. Thượng tọa Thích Viên Hải (Tổ đ́nh Thập Tháp)
 22. Thượng tọa Thích Viên Hải (Chùa Phổ Tịnh)
 23. Thượng tọa Thích Viên Hỷ
 24. Thượng tọa Thích Minh Tuệ (Huế)
 25. Thượng tọa Thích Minh Chơn
 26. Thượng tọa Thích Từ Giáo
 27. Thượng tọa Thích Vĩnh Phước
 28. Đại đức Thích Tín Hạnh
 29. Đại đức Thích Đồng Thọ
 30. Đại đức Thích Thiện Phúc
 31. Đại đức Thích Đồng Minh
 32. Đại đức Thích Tín Pháp
 33. Đại đức Thích Minh Nhiếp
 34. Đại đức Thích Hạnh Phương
 35. Đại đức Thích Minh Siêu
 36. Đại đức Thích Huyền Tuệ
 37. Đại đức Thích Phước Thọ
 38. Đại đức Thích Khánh Nhân
 39. Đại đức Thích Minh Thiệu
 40. Đại đức Thích Phước Tịnh
 41. Đại đức Thích Minh Đạo
 42. Đại đức Thích Phước Huệ 
 43. Đại đức Thích Minh Hải
 44. Đại đức Thích Minh Thanh
 45. Đại đức Thích Khánh Tŕ
 46. Đại đức Thích Khánh Liên
 47. Đại đức Thích Phước Khánh


Ảnh lưu niệm trước cổng Tu viện Nguyên Thiều tại B́nh Định