Tang lễ Tỳ Kheo Thích Phổ Ḥa
Cựu Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân
*

Sinh: Ngày 10-4-1926
Tại: Huế
Xuất gia: Năm 1995
Viên tịch: Ngày 11-2-2011
Tại: Highland, California, Hoa Kỳ

*


Westminster (VB)- - Lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu 18 tháng 11 năm 2011 tại Peek Funeral Hom 7801 Bolsa Ave Westminster, CA.92683. Hàng tăm Chư Tôn Đức Tăng Ni, Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử và thân hữu tham dự lễ. Về phía Chư Tôn Giáo Phẩm có Ḥa Thượng Thích Chơn Thành, HT. Thích Phước Thuận, HT. Thích Nguyên Trí, HT. Thích Minh Tuyên HT. Thích Quảng Thanh, HT. Thích Nguyên Siêu, HT. Thích Minh Mẫn... và các chư Tôn Đức Tăng Ni cư ngụ trong vùng Nam California. Nhiều Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử về từ các Tiểu Bang xa để tham dự  tang lễ Đại Đức Thích Phổ Ḥa tức Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Hồng Liên Phan Cảnh Tuân. Đại Đức c̣n là một Huynh Trưởng Hướng Đạo kỳ cựu của Hướng Đạo Thừa Thiên Huế với Tên Rừng là "Trâu Hiền Lành."
Tang lễ do Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức, Các Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết, Thiện Minh, Quảng Đức,Thiện Hoa và Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN tại San Jose và tang quyến.

Sau phần nghi lễ do Ḥa Thượng Thích Phước Thuận Chủ Lễ, tiếp theo nghi thức lễ nhập kim quan, khai kinh bạch Phật, Thọ Tang và Tiến Linh. Sau đó mọi người cùng viếng kim quan.

Lễ viếng và luân phiên tụng niệm bắt đầu 1 giờ trưa Thứ Sáu 18-2-2011 đến 7 giờ tối.

Thứ Bảy lễ viếng và luân phiên tụng niệm từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Chủ Nhật từ 9 giờ sáng Lễ Cầu Siêu và Tiến Linh, Lễ Truy Niệm, Lễ cúng Tiến Linh, Lễ Truy Niệm. 12 giờ trưa lễ Cung Tiễn Kim Quan, nghi thức tiễn biệt của Gia Đ́nh Phật Tử.

Lễ Tiến Linh

Cung tiễn kim quan