Thăm Hoàng Trọng Trữ

Ảnh Đặng Đ́nh Khiết

*

Được biết Hoàng Trọng Trữ (Hùng Tượng), sau khi nằm viện về, anh chị em Chi AHVN Miền Đông đă đến nhà thăm Hùng vào ngày Chủ nhật 28-3-2009.

Mặc dù hết sức từ chối, nhưng cũng không thể nào tránh được bửa ăn do phu nhân Hùng, chị Hồ Thị Bích Xuân khoản đăi.

Hùng trước căn nhà của ḿnh

Lấy ảnh gần cho thấy rơ dung nhan

Hoàng Trọng Trữ, Hồ Thị Bích Xuân, Tố Mỹ, Vương Nghiêm

Trưởng Khiết vào Vương Nghiêm cầm máy

Chỉ c̣n hai người đẹp