Lược Cuộc Đời Hoằng Dương Phật Pháp của

Ông Thích Trí Hiền

 

 

Sư-Ông Thích-Trí-Hiền sanh quán tại Hà-Đông Bắc-Việt, cùng quê với Tổ Vĩnh-Nghiêm, di ảnh của Ngài được tôn thờ chính giữa Lạc-Nghĩa-Đường Pháp-Quang,  chư Tăng Ni Bắc Việt, từ Đại Lăo Hoà Thượng Thích Tâm-Châu đến các Anh Chị Vĩnh Nghiêm thường tự hào Sư-Ông ngày càng giống Tổ Vĩnh-Nghiêm nhà ḿnh.

 

Xuất thân từ một trong những chùa nổi tiếng của Việt-Nam: Chùa Quăng Bá, theo chúng ṭng học tại Quán-Sứ Hà-Nội, cổ kính, trang-nghiêm và từng là trụ sở của Hội Phật-Giáo Bắc-Kỳ, ngay lúc Hội được thành lập 1934, và cũng là nơi đào tạo những Tăng, Ni đạo cao đức trọng hiện đang hành đạo tại hải-ngoại.   Khi Ḥa-Thượng Tố-Liên hướng dẫn phái đoàn Phật-Giáo Việt-Nam dự Hội Nghị Phât-Giáo Quốc Tế tại Tích-Lan trở về, lá cờ Phật-Giáo đầu tiên phất phới bay trên nền trời Việt-Nam tại cổng Chùa Quán-Sứ.

 

Theo làn sóng di cư, năm 17 tuổi,  Thầy vào Nam, thường trú tại Chùa Giác-Minh, trụ sở của  Giáo Hội Phật-Giáo Bắc-Việt tại Miền Nam và xây dựng Chùa Viên-Giác, Biên-Ḥa.

 

Sau biến cố lịch-sử 1963, Thầy sang Nhật du học cư trú  tai Đông Hải Thiền Tự (Tokai Ji) Tokyo, Nhật-Bản, 1966.

 

Hành đạo tại Lâm-Tế Tăng Đường (Rinzai Ji) tại Shizuoka, một Thiền Đường nổi tiếng ở Nhật, 1968.  Tại đây, Sư Ông đảm nhiệm những chức vụ như điều khiển Tăng Đường, quản nhiệm Thiền Viện, trở thành một trong những Nghị viên của Tăng Đường phái Lâm-Tế tại Nhật Bản, một vinh-dự đầu tiên dành cho người ngoại quốc kể từ sau mấy trăm năm Thiền Tôn phái Lâm-Tế được thành lập.

 

Không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước lớp lớp người Việt tị nạn, sau 1975, đang bơ vơ trên xứ Phù-Tang thơ mộng, Sư Ông rời bỏ Tăng Đường, Thiền Sư xuống núi.

 

Sang Washington, D.C. năm 1978, Sư Ông hợp lực với Pháp Sư Giác-Đức thành lập Buddhist Social Service đón tiếp dân tị nạn.  Nỗi ưu-tư đầu tiên của Sư Ông là hướng về thế hệ trẻ Phật-Giáo trong tương lai.  Sư Ông lặn lội từ Bắc xuống Nam, thành lập, Cố Vấn chỉ đạo các Gia-Đ́nh Phật-Tử Trúc-Lâm (PA), Giác-Hoàng, Huyền-Quang, Quang-Minh, Bồ-Đề, Vạn-Hạnh, và Minh-Đức.

 

Sư Ông bôn ba từ Đông sang Tây, vận động cho sự thống-nhất tổ chức Gia-Đ́nh Phật-Tử, đến 1983, Ban Điều-Hợp Trung-Ương đưọc thành lập tại Chùa Pháp-Quang và là tiền thân của Ban Hướng Dẫn Trung-Ương Gia-Đ́nh Phật-Tử tại Hoa-Kỳ,  kể từ đó Sư Ông đặc biệt chăm lo Gia-Đ́nh Phật-Tử Pháp-Quang, nơi mà Sư Ông đảm trách Trụ-Tŕ kể từ năm 1980 cho đến nay.

 

Nhớ ơn Thầy "quên ḿnh lo cho Đạo", lấy Gia-Đ́nh Phật-Tử làm gia đ́nh tự thân, noi gương Đức-Thích-Ca, Thầy đành chịu sự ngộ nhận là  "bất trung, bất hiếu, bất nghĩa".   Gần Thầy mới thấy được nỗi khổ tâm của Thầy trong những đêm khuya thanh vắng, "như một kẻ cô độc trên đường đời", nên hôm nay toàn thể Phật-Tử chịu tội với Thầy "tổ chức Lễ Chúc Thọ năm thứ 75 của Thầy",  những mong Thầy vui, bên Thầy c̣n có chúng con hiểu Thầy, biết Thầy và nhiều Phật-Tử từ xa đến văng cảnh, lễ Phật, thăm Thầy đều mong Thầy sống lâu trăm tuổi, để chúng con nương tựa trên đường Đạo.  Viết sơ lược về Thầy chúng con cũng có nhiều điều sai sót, có lẽ phải đợi đến lúc Thầy 120 tuổi,  như Đại Lăo Hoà Thượng Tâm-Châu nói, chúng con mới có đủ chứng thư về Thầy.

 

Mong Thầy xá tội cho toàn thể Anh Chị Em chúng con.  Kính Chúc Thầy Pháp Thân Khinh An, chúng sinh di độ.

 

Nam-Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-Tát Ma-Ha-Tát