Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam

qua những con số thống kê năm 2016

Tiếp tục bài viết về thống kê Gia Đ́nh Phật Tử tại Việt Nam, chúng tôi thực hiện bản thống kê năm 2016 dựa trên các báo cáo tổng kết sinh hoạt của các Ban Hướng Dẫn. Xin nhắc lại, tổ chức Gia Đ́nh Phật Tử tại Việt Nam hiện nay có 3 Ban Hướng dẫn đang sinh hoạt:

- Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Trung ương trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (gọi tắt là GĐPT Phân Ban) do Huynh Trưởng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu làm Trưởng ban.

- Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam trực thuộc Hội đồng Tăng Già Chứng Minh (gọi tắt là GĐPT Truyền Thống) do Huynh trưởng Nguyên Tín - Nguyễn Châu làm Trưởng ban.

- Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (gọi tắt là GĐPT Thống Nhất) do Huynh trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu làm Trưởng ban.

GĐPT Thống Nhất do đặc thù sinh hoạt của Giáo hội cũng như của Ban Hướng dẫn chịu sự “quản thúc” rất chặt chẽ nên chúng tôi khó tiếp cận được các số liệu. Do đó chúng tôi tiếp tục ước lượng GĐPT Thống Nhất có khoảng 5000 Đoàn viên, hy vọng các anh chị em hiện đang sinh hoạt với BHD này cung cấp số liệu thống kê cho chúng tôi qua email nhomaolam@gmail.com

Căn cứ vào các số liệu báo cáo năm 2016, ước lượng có khoảng 106.500 Huynh trưởng và Đoàn sinh đang sinh hoạttại 35/63 tỉnh thành khắp cả nước. Dân số Việt Nam tính đến 31/12/2016 là 94.444.200 triệu dân (3). Tỷ lệ Đoàn viên GĐPT so với dân số Việt Nam là 1.12 ‰ (mỗi 1000 người dân th́ có 1.12 người là Đoàn viên GĐPT – giảm hơn so với số liệu thống kê 2015 là 1.19 ‰) nhưng vẫn là một con số... khá thấp.

Năm nay Phân Ban vẫn chưa có số liệu thống kê về giới tính nên chúng tôi tạm bỏ phần thống kê giới tính. Rất hy vọng các Ban Hướng Dẫn cập nhật số liệu chi tiết hơn về giới tính, ngành để có số liệu cho các tham luận trong các kỳ trại Hiếu, Hạnh, Dũng.

Trong năm 2016, tuy mở rộng thêm được 1 tỉnh thành, nhưng toàn bộ các số liệu tổng hợp đều giảm. Cụ thể theo số liệu thống kê năm 2015, có tổng cộng 1.480 đơn vị; tổng kết năm 2016 có 1.469 đơn vị, giảm 11 đơn vị (theo ghi nhận của chúng tôi từ các bản báo cáo, B́nh Định là tỉnh có số đơn vị giảm nhiều nhất). Về số lượng Huynh trưởng, tổng cộng đă giảm 536 Huynh trưởng so với năm 2015, số lượng Đoàn sinh giảm là 2.730 Đoàn sinh. Như vậy trong năm qua, GĐPT đă mất đi khoảng 3.266 Đoàn viên. Một con số để lại nhiều suy nghĩ, ưu tư về tổ chức áo lam.

Hy vọng những số liệu thống kê này sẽ giúp cho các anh chị Huynh trưởng đang lănh đạo GĐPT có cái nh́n tổng quát hơn về tổ chức qua từng năm để có những thay đổi về phương thức hoạt động, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để phát triển tổ chức.

Tham khảo:

(1) Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đ́nh Phật Tử Trung Ương Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Phật Sự Năm 2016 (http://giadinhphattu.vn/Tin-tuc/ban-huong-dan-phan-ban-gia-dinh-phat-tu-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-phat-su-nam-2016-2187.html)

(2) Bảng tổng hợp t́nh h́nh sinh hoạt các đơn vị đến tháng 12/2016 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VIệt Nam.

(3) Thống kê dân số: http://www.worldometers.info/world-population/vietnam-population/

(4) Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam qua những con số thống kê năm 2015