GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. Sài g̣n

Phật lịch 2554                                                                       Số : 11/VHĐ/TB/VT

 

Thông Bạch Vu Lan

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng, Ni,

Thưa quư Thiện Tín Cư sĩ trong và ngoài nước,

Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện, tôi nhất tâm cầu nguyện chư liệt vị phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm kiên cố.

Thưa chư liệt vị,

Đức Phật dạy : “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Nhân mùa Vu lan báo hiếu, chúng ta hăy gia tâm hơn nữa trong sứ mệnh cứu khổ độ sinh. Chúng ta không chỉ có chánh kiến, chỉ thuần tuư nhắc lại lời Phật dạy, mà điều tối cần thiết là sống đời sống Phật tức thể hiện đầy đủ Giới, Định, Huệ cách thường trực trong đời sống. Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Đại Lăo Hoà thượng Thích Huyền Quang khẳng định rằng : Người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến tŕnh giải thoát giác ngộ, th́ càng bảo vệ lănh thổ bấy nhiêu cho chủ quyền của ṇi giống tự do thoát ly nô lệ”. Trước hoàn cảnh khốn khó của con người v́ nạn khủng bố ; trước hiểm họa diệt vong của cả dân tộc v́ nạn ngoại xâm, tôi thành tâm khuyến thỉnh toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước hăy nỗ lực thể hiện Bồ tát hạnh, tinh tấn hơn nữa trong việc thanh tịnh hóa ba nghiệp để cùng nhau chuyển vận bánh xe chánh pháp. Chánh pháp có tồn tại th́ thế giới nhân loại mới chung sống ḥa b́nh, những ư thức hệ đảo điên mới không c̣n cơ sở phát tác ; nhờ thế nghiệp lành sẽ tăng triển, nghiệp ác sẽ đoạn trừ, môi trường sống nhờ đó mà cải thiện, tệ nạn xă hội từ đấy mà chấm dứt, khủng bố v́ thế mà diệt vong, công lư, tự do cũng v́ vậy mà có mặt. Với tuệ giác và đại bi tâm, lấy việc phụng sự chúng sanh làm sự nghiệp, chúng ta sẽ kiến tạo một cảnh giới an b́nh, đây chính là hành động báo ân cụ thể nhất đối với quốc gia dân tộc, các bậc sinh thành dưỡng dục, đa sanh phụ mẫu.

Riêng đối với giới cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, trước t́nh trạng đất nước bị suy thoái về mọi mặt và nhất là trước hiểm họa quốc gia bị xâm lấn, tôi thiết tha kêu gọi chư vị sớm nhận thức được việc áp dụng chủ thuyết sai lầm mà chính trong thâm tâm quí vị cũng không tin tưởng nữa ; nhưng chỉ v́ quyền lợi cá nhân, phe nhóm nên quí vị cố nán níu đến nỗi gây nguy cơ đưa tổ quốc tới diệt vong, hăy kịp thời sám hối, trả tự do cho những nhà hoạt động tôn giáo, các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, độc lập, tự chủ và toàn vẹn lănh thổ ; trả lại những tài sản mà nhà nước đă chiếm dụng của các Tôn giáo và nhân dân oan ức để tạo điều kiện cho toàn dân tích cực tham gia công cuộc cứu nguy và tái thiết đất nước. Hăy đặt sự sống c̣n của dân tộc lên trên quyền lợi riêng tư của phe Đảng.

Đại diện Giáo hội dân lập truyền thống, chúng tôi chân thành đề nghị các chính phủ đang có quan hệ với Việt Nam hăy quan tâm đến đại khối dân tộc Việt nam thay v́ chỉ quan tâm đến thiếu số lănh đạo độc tài toàn trị, không được ḷng dân v́ không đại diện thực sự cho dân.

Mùa Vu Lan thắng hội là dịp để chúng ta sửa đổi chính ḿnh, canh tân đất nước và hoàn thiện thế giới. Con người đă quá khổ đau, đất nước đă quá tụt hậu. Hăy tỉnh giác để khỏi trôi lăn theo những ư niệm vô minh. Cố gắng vượt lên trên tất cả, giải thoát mọi nô lệ và hết ḷng phụng hiến cho sự phúc lạc lâu dài của tha nhân.

Cầu nguyện cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời và pháp giới chúng sinh, nhất thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.

Thanh Minh Thiền viện, Mùa Vu Lan Báo Hiếu Canh Dần – 2010

Xử Lư Thường Vụ Viện Tăng Thống

kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn kư)

Sa môn Thích Quảng Độ