Thư ngỏ

- Kính gửi Độc giả Nguyệt san Phật Học, Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm.

Do Dịch vụ Godaddy.com tự ư lấy Domain (Tên Miền) của chúng tôi là nsphathoc.org, nên từ tháng 5 đến nay Trang nhà của Nguyệt San Phật Học không c̣n truy cập được.

Tôi không thể nhớ rơ vào năm 1998 hay trước đó tôi đă trả tiền cho Godaddy.com để sử dụng  một Hosting 200 GB, 2 Domains: nsphathoc và ahvinhnghiem.

Vào tháng 3 năm nay, như những năm trước, chúng tôi trả bằng Credit Card (Thẻ Tín Dụng) của NPC Bank là 210.22 USD, đó là số tiền hàng năm tôi phải trả cho Godaddy.com gồm 3 phần kể trên, khởi đầu từ năm 1998 với số tiền 85.00 USD, họ tăng dần hàng năm, đến nay lên đến 210.22 USD, nhưng chỉ c̣n có Hosting và ahvinhnghiem.org mà thôi, c̣n nsphathoc.org họ rao bán 11.99 USD/năm.

Tôi đă gửi email cho họ vài lần, yêu cầu họ trả lại cho tôi đủ 2 domains, nhưng họ thay thế bằng domain: trunghockythuatnguyentruongto.org. Với Domain nầy, tôi đă không sử dụng từ lâu.

Do việc làm không tốt nêu trên, nên tôi quyết định không sử dụng dịch vụ của Godaddy.com sau ngày 30-6-2019.

Nếu quư vị nào cần lấy xuống (download) bài nào trong Trang nhà Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, xin vui ḷng làm ngay.

Chúng tôi đang t́m kiếm, sẽ xây dựng lại Trang nhà khác trong ngày gần đây.

Xin vui ḷng thông cảm cho việc làm bất khả kháng nầy. Trân trọng cám ơn quư độc giả.

Phúc Trung - Huỳnh Ái Tông

8664130619