Tm Sư

Vo rừng tm kiếm thiền sư,
Vi căn nh gỗ, suối, rừng với chim.
Cỏ cy hoang vắng im lm,
Tm người quen hỏi, - Nghe Thầy đi xa!

Hỏi thăm cha, - Thầy chẳng c cha!
Chỉ pho tượng Phật dưới tng liễu xanh,
Vi hoa nim tiếu một cnh.
Phật tm ngự đ, mĩm cười gi trăng!

Hỏi thăm Thầy trụ nơi no?
Chỉ ven rừng, c tp lều vải xanh.
Cột giăng đy đ cy cnh,
Lều kia khp kn, gỗ kh rụng vi.

Sư khng c một mi cha,
Rừng mnh mng đ, nai, ra sống chung.
Thnh thang bước rộng ngy di,
Ha duyn chẳng rộn, về khng bận về.

Rừng Thiền (Zen Forest) Kentucky Aug. 19th. 2011