Tin buồn

 

*

 

Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

vô cùng thương tiếc báo tin:

 

Trưởng Huynh Cấp Dũng Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang
Nguyên Cố Vấn Ban Chấp Hành Ái Hữu Vĩnh Nghiêm

 

Sinh ngày 4 tháng 3 năm 1925

Đă tạ thế ngày 19 tháng 5 năm 2013

Tại Dallas Texas

Hưởng thọ 88 tuổi

 

Xin quư thành viên AHVN thành tâm cầu nguyện cho

Hương linh Trưởng Huynh Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang

Văng sinh Cực Lạc Quốc

 

Ban Chấp Hành AHVN/HN