Tin Hội ngộ

Sng Biển Tnh Lam

Floriada 2014

Vo lc 9 giờ 30 đm 14-4-2014 cc Thnh vin i Hữu Gia Đnh Phật Tử Vĩnh Nghim Hải Ngoại tham dự Hội Ngộ Sng Biển Tnh Lam 2014 đ c mặt nơi địa điểm Hội Ngộ cha Php Vũ, Orlando, Floriada:

- Trưởng Trần Minh Phương California
- TRưởng Thảo  & Dung Pennsylvnia
- L Ngọc Hồ Oregon
- V Văn Ph Louisiana
- Anh chị Mỹ New Orleans

v cn những anh chị tiếp tục đến ....