Tin Buồn
*

Trang Nhà Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại vừa nhận được tin buồn:

Huynh Trưởng Cấp Dũng

Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Nguyên Tổng Thư Kư Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam từ năm 1964-1975

Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế Giới

Cố Vấn BHD GĐPTVN Hải Ngoại

Đă từ trần lúc 17 giờ 55

ngày Thứ Hai 23 tháng 3 năm 2009 (nhằm 27 tháng 2 Kỷ Sửu)

tại San Diego, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 80 tuổi

Nguyện cầu hương linh Trưởng Tâm Huệ Văng sanh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng tang quyến và Lam viên trên toàn Thế giới

Trang Nhà AHGĐPTVN/HN

---***---

Tiểu sử Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu