Lễ Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Trí Hiền
Tại Quán Âm Thiền Tự ngày 4-9-2010
do AHVN Bắc Cali tổ chức

Thưa quư anh chị:

Lễ Tưởng Niệm Sư Ông Trí Hiền có chút thay đổi sớm hơn cho phù hợp với sinh hoạt của Quán Thế Âm Thiền Tự như sau:

Anh Chị Em thuộc Chi Bắc Cali sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Sư Ông Trí Hiền vào trưa Thứ Bảy ngày 04 tháng 9 năm 2010 tại "Quán Thế Âm Thiền Tự" 2977 S. White Rd,  San Jose CA95148.

Chương Tŕnh:

9:15am – 9:50am ACE Thành Viên & khách mời vân tập
10am - 10-30am Bạch Phật , Lễ Tụng Niêm & Pháp Thoại "HT Thích Chơn Minh" chủ lễ

10:40am - 11:10pm Sinh Hoạt, Tưởng Niệm, đọc tiểu sử,  nhắc nhở kỷ niệm &
                              hoài niệm của Sư Ông với AHVN & GĐPT
11:15 - cơm trưa

Quư anh chị nếu thuận duyên có mặt tại San Jose vào ngày giờ trên xin hoan hỷ đến tham dự & sinh hoạt với ACE/AHVN/Bắc Cali

Trân Trọng

Ceremony Coordinator
Nguyễn Văn Đĩnh 


Ḥa Thượng Thích Chơn Minh Trụ tŕ Quán Âm Thiền Tự