Vài H́nh Ảnh Tang Lễ Đức Châu Vũ Ngọc Khuê

 

Ngày 12 tháng Giêng năm 2009

Phát Tang

Và Khai Kinh Cầu Siêu

Bàn Thờ Phật

Bàn Thờ Vong

GĐPT Cung Nghinh Chư Tăng đến Tụng niệm

Thầy Phổ Ḥa

Chư Tăng an vị

Vũ Ngọc Khuê

Tang quyến

Tụng Kinh

Chư Tôn Đức

Ḥa Thượng Thích Tâm Châu

Thượng Thủ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Ḥa Thượng Thượng Thủ Và Chư Tăng, Ni

Lễ Cột Băng Tang cho Kỳ Hiệu Gia Đ́nh Phật Tử Phổ Đà

Hoà Thượng Thượng Thủ Cột Băng Tang

h13

h14

Lễ Phủ Kỳ hiệu GĐPTVN Tại Hoa Kỳ

h16

Minh Đức Bùi Ngọc Và Các Huynh Trưởng Cao Niên dự lễ

h18

Ḥa Thượng Thượng Thủ Ban Đạo Từ

Chư Tăng, Ni và Huynh Trưởng cung kính lắng nghe đạo từ

Trưởng Tôn Nữ Dung Kiều

Vị Ni (Trưởng Hoài Chân ?) và Các Huynh Trưởng

Gia Đ́nh Phật Tử dự Tang Lễ

h24

Thầy Phổ Ḥa, Trưởng Lê Quang Dật

Trưởng Nguyễn Văn Nở, Thầy Phổ Ḥa, Trưởng Lê Quang Dật

Trưởng Lê Quang Dật

Cuối Cùng Giây Thân Ái

Ảnh do Trưởng Tuệ Linh cung cấp
Ngày 12-1-2009