tiếp theo

*

Khách tham dự

Các chị AHVN

Ảnh lưu niệm góc phải

Ảnh lưu niệm góc trái

Tân cựu Ban Chấp Hành

Tân Ban Chấp Hành phát nguyện trước Tam Bảo

Ông Bà Bác sĩ Đỗ Văn Hội Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Liên bang Hoa Kỳ và Huynh Trưởng Nguyên Hữu Trần Công Lai đến thăm và sinh hoạt với Hội Ngộ Sóng Biển T́nh Lam

Ảnh lưu niệm có hai vị Tăng, Thân hữu và Thành viên AHVN

Chiếc bánh Chào mừng Hội ngộ

Ảnh của Đào Hiếu Thảo