Vài lời dẫn chuyện

Từ năm 1991, Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Miền V́nh Nghiêm ở Hải Ngoại được thành lập, do Trưởng Tâm Huệ Đoàn Thị Kim Cúc,  được bầu làm Trưởng Ban, có 9 thành viên sáng lập, từ đó cho đến nay đă có nhiều sự kiện đáng ghi nhớ như:


Tâm Huệ Đoàn Thị Kim Cúc (1922-1998)

Hội ngộ lần thứ Nhất năm 1995 tại tư gia Trưởng Ngô Mạnh Thu, thuộc thành phố Costa Mesa, tiểu bang California, lần nầy Trưởng Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu được bầu làm Trưởng Ban Chấp Hành.


Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu (1938-2004)

Năm 1997, Hội ngộ lần thứ Nh́ cũng tại tư gia Trưởng Ngô Mạnh Thu ở Nam Cali.

Năm 1999, Hội ngộ lần thứ Ba tại chùa Giác Minh, San Jose, do Ḥa Thượng Thích Thanh Cát là viện chủ.  

Năm 2001, Hội ngộ lần thứ Tư tổ chức tại chùa Pháp Quang, Dallas, Texas do  Sư Ông Thích Trí Hiền là viện chủ.

Năm 2005, Hội ngộ lần thứ Năm tại chùa Giác Minh, San Jose. Đặc biệt lần nầy có Trưởng Huynh Nguyễn Đức Long tham dự, Trưởng Huynh là Trưởng Ban Hướng Dn đầu tiên GĐPT thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam là đầu tàu GĐPT Vĩnh Nghiêm, cũng cần nhắc thêm Ḥa Thượng Thích Thanh Cát là người đầu tiên thành lập GĐPT miền Bắc tái sinh hoạt ở miền Nam vào năm 1955, tại chùa Giác Minh, Sàig̣n.

Trong kỳ Hội Ngộ nầy, Trưởng Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết được bầu làm Trưởng Ban Chấp Hành, thay cho Trưởng Ngô Mạnh Thu đă qua đời năm 2004.


Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết

Năm 2008, Hội ngộ lần thứ Sáu ở chùa Giác Hoàng tại Washington DC, do Ḥa Thượng thích Thanh Đạm làm trụ tŕ, lấy chủ đề “Sắc Hoa Nồng Ấm”.

Năm 2010, Hội ngộ lần thứ Bảy ở Trung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh tại New Orleans, Louisiana với chủ đề “Xuân và tuổi trẻ”.

Năm 2012, Hội ngộ lần thứ Tám tại chùa Pháp Quang, Dallas, Texas với chủ đề “Về mái chùa xưa”.

Năm 2014, Hội ngộ lần thứ Chín tại chùa Pháp Vũ, Orlando, Florida, do Thượng Tọa Thích Nhật Trí là trụ tŕ, với chủ đề “Sóng biển t́nh Lam”.

Kỳ Hội ngộ nầy Trưởng Như Không Vơ Văn Phú được bầu làm Trưởng Ban Chấp Hành


Như Không Vơ Văn Phú

Năm 2017, Hội ngộ lần thứ Mười cũng tại chùa Pháp Vũ với chủ đề “Biển Mênh mông … Lam ơi t́m về”.

 

Ngoài Bản Tin, Trang nhà Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại c̣n có những Đặc San, Kỷ Yếu tưởng cũng nên tŕnh bày v́ có những h́nh ảnh đáng ghi nhớ.

- Đặc san Vĩnh Nghiêm phát hành năm 1995 do Trưởng Quăng Khoái Trần Ngọc Lạc Chủ biên.

- Kỷ Yếu Vĩnh Nghiêm phát hành năm 2001 do Trưởng Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu Chủ biên.

- Kỷ Yếu Vĩnh Nghiêm phát hành năm 2003 do Trưởng Tuệ Linh và Phúc Trung chủ biên.

- Kỷ Yếu Vĩnh Nghiêm 2005 do Tâm Ḥa chủ biên, Trần Hồng Loan tiếp nối hoàn tất.

- Đặc san chào mừng Hội Ngộ AHVN năm 2005 do Diệu Thu, Tâm Diệu, Diệu Ngọc biên soạn.

- Tập ảnh lưu niệm 20 năm GĐPT Vĩnh Nghiêm do GĐPT Vĩnh Nghiêm thực hiện.

Cám ơn chị Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm đă cộng tác chặt chẻ việc thực hiện nầy và cám ơn Trưởng Quảng Giới Nguyễn Vũ Hoàng Cương đă cung cấp cho tôi Tập ảnh lưu niệm 20 năm GĐPT Vĩnh Nghiêm.


Phúc Trung
13-9-2018