Bài ai điếu đọc trong tang lễ

cố Huynh Trưởng Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh.

Của Đặng Đ́nh Dũng

Ơi hỡi! chị Cảnh ơi!
Cánh hạc trắng chị ung dung cưỡi,
Để lại người thương tiếc ngẩn ngơ.
Vừa đây c̣n chị c̣n em,
Mà nay thoắt đă ra người thiên thu.
Bốn mươi năm cùng đàn em từng bước,
Một hơi dài vụt xa cách ngàn năm.
Hung tin đổ muối vào ḷng,
Cánh lam hội lại sớt chia gánh buồn.
Nơi hải ngoại Giác Minh điện điếu.
Tại quê nhà cố hữu viếng linh.
Tấm t́nh càng tỏ tấm t́nh.
T́nh Lam măi măi sống cùng thời gian.
Chị hiền hỡi!
Cuộc đời thoắt có thoắt không.
Vô thường, không sắc sắc không khác nào.
Kẻ dữ tự về nơi báo nghiệp,
Người lành thời Phật tiếp chơn linh.
Vợ chồng, bè bạn, chúng sinh
Đều là duyên hợp đến kỳ sẽ tan.
Sống đây sống gửi thác về,
Có sinh tất diệt không hề chừa ai.
Vậy chị chớ bồn chồn lưỡng lự,
Chuyển tâm phàm thành thánh mới cam.
Nguyện cầu Đức Phật Di Đà,
Quán Âm, Thế Chí hào quang tiếp về.
Cảnh cực lạc, an vui tịnh.
Diệu Hưng chị hỡi! Khác ghi!

( * ) Trở về Mục Lục