Biên niên sử

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

từ sau 30-4-1975
*

Khai từ: Để giúp cho quư Anh Chi Trưởng có thể hiểu được xuyên suốt công cuộc đấu tranh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đối với Cộng sản Việt Nam, chúng tôi ghi lại những sự kiện theo năm tháng, có một số tài liệu đính kèm,có dấu hoa thị ( * ), quư Anh, Chị nhấp chuột vào đó để đọc.

Mong rằng qua biểu Biên Niên Sử nầy, quư Anh, Chị sẽ thấy được sự hy sinh gian khổ, đầy hiểm nguy của chư tôn đức lănh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà.

Riêng tài liệu Thống Nhất Phật Giáo là tài liệu quư hiếm 25 trang khổ 7" X 10" chữ nhỏ, do ông Đỗ Trung Hiếu tức Mười Anh Phó Ban Dân Vận Thành Phố Hồ Chí Minh, viết lại mưu lược vận động thống nhất Phật Giáo năm 1981, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chánh Trị, Bí Thư Trung Ương Đảng (nguyên là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ trong 30 năm), đọc hết tài liệu nầy, chúng ta biết được sách lược của Cộng sản trong việc thống nhất Phật Giáo Việt Nam.

Bảng tự thuật của Ḥa thượng Huyền Quang ngày 4 và 5 tháng 8 năm 1992 tại Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngăi với cán bộ Bộ Nội Vụ cũng là tài liệu quan trọng, đọc xong cả hai tài liệu nầy chúng ta hiểu được chánh sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và hiểu rơ v́ sao Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất luôn luôn đấu tranh để đem lại tự do, b́nh đẳng, nhân quyền cho tôn giáo và dân tộc Việt Nam.

Chính Hạnh

15-05-1975 : GHPGVNTN huy động 900 Tăng Ni tham gia diễu hành "Mừng Chiến Thắng" do Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tổ chức trước dinh Độc Lập tại Sàig̣n.

19-05-1975: GHPGVNTN tổ chức "Mừng Sinh nhật Hồ Chí Minh" tại chùa Ấn Quang có 20 ngàn Phật tử tham dự.

Th 7&8-75: Thượng Tọa Trí Quang thuyết pháp tại Ấn Quang chất vấn chính sách "Ḥa hợp ḥa giải" của chính quyền Cộng sản.

06-09-1975: Trung Tâm Quảng Đức 294 Công Lư Sàig̣n, bị khám xét và chiếm dụng sau khi Liên Hiệp Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Giải Phóng Sàig̣n Gia Định chiếm cứ Văn Pḥng Tổng Vụ Thanh Niên từ 30-4-1975.

02-11-1975: Tự thiêu tập thể của 12 Tăng Ni tại Thiền viện Dược Sư, Cần Thơ.

28-11-1975: Viện Hóa Đạo có văn thư số 0316-VHD/VP gửi Chủ Tịch Chánh Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Ḥa Miền Nam Việt Nam báo cáo vụ tự thiêu và yêu cầu thực thi "Tự do tôn giáo".

22-01-1977: Đại Hội 7 của GHPGVNTN họp tại chùa Ấn Quang. Đă bầu :

Tăng Thống HT. Thích Giác Nhiên. (đương nhiệm)
Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống : HT. Thích Đôn Hậu
Cố Vấn: TT. Thích Thiện Minh
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo : HT. Thích Trí Thủ
Phó Viện Trưởng: TT. Thích Trí Tịnh
Phó Viện Trưởng: TT. Thích Pháp Tri
Phó Viện Trưởng: TT. Thích Huyền Quang
Tổng Thư Kư: TT. Thích Quảng Độ …

09-02-1977: Viện Hóa Đạo có văn thư số 031-VHD/VP gửi cho Thủ Tướng Phạm Văn Đồng khiếu nại 19 Tăng bị bắt giữ yêu cầu đưa ra xét xử hoặc trả tự do.

03-03-1977: Ủy ban Nhân Dân Quận 10 tiếp quản Cơ sở Quách Thị Trang (Cô Nhi Viện Quách Thị Trang nằm sau Viện Hóa Đạo)

06-04-1977: Chánh quyền bao vây chùa Ấn Quang bắt 6 vị lănh đạo của GHPGVNTN:

1. TT. Huyền Quang, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
2. TT. Quảng Độ, Tổng Thư Kư Viện Hóa Đạo.
3. TT. Thuyền Ấn Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Hoằng pháp.
4. ĐĐ. Thích Thông Bửu, Quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ.
5. ĐĐ. Thích Thông Huệ Chánh Đại Diện GHPGVNTN, Quận G̣ Vấp, Trưởng Ban Kinh Tế tự túc Tăng Ni.
6. ĐĐ. Thích Thanh Thế, Trưởng Ban Thanh Tra Ủy Ban Kinh Tế Tự túc Tăng Ni.

06- 04-1978: Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Cố Vấn Viện Hóa Đạo bị bắt.

17-10-1978: Thượng Tọa Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết trong Nha Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa ra Hàm Tân cho nh́n xác nhưng không cho nhận xác.

26-10-1978: HT. Thích Đôn Hậu Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống Trụ tŕ chùa Linh Mụ Huế, gửi thư từ chức Đại Biểu Quốc Hội và Ủy Viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. ( * )

08-12-1978: Chư Thượng Tọa và Đại Đức bị bắt tháng 4/1977 đem ra xét xử, trừ TT. Quảng Độ và ĐĐ. Thanh Thế được tha bổng, các vị khác bị tuyên án tù từ 2 đến 7 năm. v́ tội "chống nghĩa vụ quân sự", "không cho Phật tử tham gia các tổ chức Cách mạng và yêu nước".

02-02-1979: HT. Giác Nhiên Đệ nhị Tăng Thống viên tịch, v́ không thể tổ chức Đại hội Phật Giáo để bầu Tăng Thống, nên Hội Đồng Lưỡng Viện cung thỉnh HT. Thích Đôn Hậu, Chánh Thư Kư kiêm nhiệm Xử lư Thường vụ Viện Tăng Thống.

Tháng 2-1980: Chánh quyền Cộng sản lập ra "Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam" ( * )

09-09-1981: Ban Vận Động họp với GHPGVNTN tại chùa Ấn Quang.( * )

17-09-1981: Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam họp tại chùa Xá Lợi và ra Thông Báo cực lực lên án hành động phá hoại của HT. Thích Quảng Độ Tổng Thư Kư Viện Hóa Đạo. ( * )

11-10-1981: Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam họp với GHPGVN Thống nhất tại chùa Ấn Quang, lần nầy TT. Quảng Độ phát biểu HT. Viện Trưởng triệu tập Hội Đồng Viện họp mà không thông báo cho Tổng Thư Kư biết để đạt thư mời, như vậy không hợp pháp. Do đó buổi họp không thành, sau đó chánh quyền Cộng sản cho bắt giữ TT. Huyền Quang, Quảng Độ, Thuyền Ấn, ĐĐ. Thông Bửu, Thông Huệ trong 24 giờ để làm áp lực.

04-11-1981: Đại Hội Phật Giáo đă họp tại Hà Nội gồm 140 đại biểu của 9 Tập đoàn Phật giáo đă thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, dưới sự kiểm sát của Ban Tôn Giáo chính phủ. Tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam từ Trung Ương đến địa phương. Tại Trung Ương có Hội Đồng Chứng Minh đứng đầu là Pháp chủ, dưới có Hội Đồng Trị Sự Trung Ương đứng đầu là Chủ Tịch Hội Đồng. ( * )

24-11-1981: HT Đôn Hậu gửi thư cho HT. Thích Trí Thủ Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN, không nhận chức Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật trong Hội Đồng Chứng Minh ( * )

08-02-1982: HT Đôn Hậu gửi thư cho HT. Thích Đức Nhuận, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội thông báo không nhận chức Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật trong Ban Thường Trực Hội Đồng Chứng Minh. ( * )

25-02-1982: TT. Huyền Quang và Quảng Độ bị bắt sau đó TT. Huyền Quang bị quản thúc ở Quảng Ngăi, TT. Quảng Độ ở Thái B́nh.

07-07-1982: Chánh quyền Cộng sản đột nhập, lục soát và Văn pḥng Trung Ương GHPGVNTN tại chùa Ấn Quang, sau đó chiếm cứ làm Văn pḥng Thường trực Thành Hội Thành phố Hồ Chí Minh.

22-03-1984: Công an đột nhập Quảng Hương Già Lam ở G̣ Vấp và Thiền Viện Vạn Hạnh ở Phú Nhuận bắt 12 Tăng, Ni thân cận của TT. Trí Thủ, trong đó có ĐĐ Thích Tuệ Sỹ, ĐĐ. Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát), ĐĐ. Thích Nguyên Giác và Ni cô Thích nữ Trí Hải, toàn là học giả uyên bác của Phật giáo Việt Nam.

02-04-1984: Ḥa Thượng Thích Trí Thủ bị bắt đến Nha Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, 8 giờ tối đưa về chùa Già Lam th́ 9 giờ 30 ngài viên tịch.

06-08-1985: HT. Thích Đức Nhuận bị bắt và ho ra máu trong khi bị khảo tra. HT. Thích Đức Nhuận nguyên là Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống, nguyên Chủ Tịch Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam, chủ trương Nhà Xuất Bản Vạn Hạnh, năm 1967 có in quyển sách Thế Giới Quan Phật Giáo của Ḥa Thượng Thích Mật Thể, sách được gửi từ Hà Nội vào Nam, trong đó tác giả đă phê b́nh chế độ Cộng sản thời bấy giờ ( * )

Năm 1986: TT. Thích Thông Bửu đệ tử Bồ tát Thích Quảng Đức bị bắt v́ tội họp hành bất hợp pháp và bị đày đi Phú Khánh.

30-09-1988: Ṭa án Cộng Sản đă xử tử h́nh TT. Đức Nhuận, ĐĐ. Tuệ Sỹ và Trí Siêu v́ đă dám phát động phong trào bảo vệ nhân quyền qua Mặt Trận Nhân Quyền Việt Nam sau cải danh là Lực Lượng Tự Do Việt Nam, c̣n có 2 Sĩ Quan QLVNCH Phan Văn Tư và Tôn Thất Kỳ bị án chung thân c̣n 17 người khác bị từ 4 đến 15 năm tù.

31-10-1991: HT. Đôn Hậu Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, gửi toàn thể Tăng Ni và Phật tử Hải ngoại một thông điệp khuyến thỉnh thống nhất các tổ chức Phật giáo ở hải ngoại.

29-04-1992: HT. Đôn Hậu viên tịch tại Tổ đ́nh Linh Mụ, Huế, có để lại di chúc gồm 5 mục cho lănh đạo GHPGVNTN thi hành. ( * )

Ngay trong Tang lễ, HT. Nhật Liên đệ tử của HT. Đôn Hậu đă kính cẩn trao ấn tín Viện Tăng Thống cho HT. Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo. Kể từ đó HT. Huyền Quang Xử Lư Thường Vụ Lưỡng Viện Tăng Thống và Hóa Đạo. Và HT. Thích Đôn Hậu được suy tôn Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

26-05-1992: HT. Huyền Quang gửi thư đến:

Khiếu nại việc giải tán Hội Phật Giáo Cứu Quốc Liên Khu Năm, năm 1951 và HT. Chống lại việc đó nên bị bắt bỏ tù từ năm 1952 đến 1954, Sau hiệp định Genèvre 1954 được phóng thích nhưng không nêu tội trạng.

Khiếu nại việc dựng lên Giáo hội thứ hai, đă bắt bớ giam cầm nhiều vị lănh đạo Phật giáo

Và sau cùng đưa ra 9 điểm yêu sách:

 1. Để GHPGVNTN sinh hoạt b́nh thường trong pháp luật Nhà nước như trước năm 1975
 2. Nhà nước chịu trách nhiệm và trả lời:
 3. * Về cái chết của HT. Thích Thiện Minh, Cố Vấn ban Chỉ Đạo VHĐ.
  * Làm sáng tỏ vụ 11 tu sĩ tự thiêu tại Hậu Giang năm 1976.
  * Nhiều chùa chiền và tượng Phật bị dẹp bỏ và xây cơ sở khác, phải được trả lại.

 4. Trả tự do cho các Tăng Ni, Phật Tử, nhà văn, nhà báo, các nhà chánh trị … bị giam giữ lâu ngày không xét xử hay xử bất công. Tôn trọng tự do tôn giáo và quyền làm người.
 5. Trả lại các tự viện, các cơ sở Phật giáo đă bị Nhà nước chiếm dụng phi pháp.
 6. Cho Giáo hội phục hoạt và sinh hoạt với các chi hội hải ngoại như trước năm 1975.
 7. Yêu cầu Nhà nước đưa vụ của Ḥa Thượng từ 1945-1954 ra xét xử.
 8. Nếu các việc trên không được Nhà nước cứu xét hợp t́nh hợp lư, Giáo hội được quyền nhờ các cơ quan quốc tế giúp đỡ.
 9. GHPGVNTN muốn làm việc với Nhà nước để xây dựng đất nước theo truyền thống Phật giáo, dân tộc. Nhưng không được v́ Nhà nước xem tôn giáo như kẻ thù và nhúng nhiều tay kiểm soát, can thiệp vào nội bộ tôn giáo chưa từng có trong lịch sử.
 10. Nguyện hiến thân nầy cho Đạo Pháp và Dân Tộc, khi thấy sự khổ nhục không thể chịu được nữa và c̣n nhiều việc khác sẽ tŕnh sau.

04-07-1992: HT. Huyền Quang gửi Thông Bạch cho các tổ chức thuộc Gíáo Hội trong và ngoài nước, kêu gọi " Chung lo giải trừ Pháp nạn" và "Mở trừ sự trói buộc".

08-08-1992: HT. Huyền Quang viết Bản Tự Thuật sau khi bị Cán Bộ Bộ Nội Vụ, thẩm cung các ngày 4 và 5-8-1992 tại Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngăi ( * )

20-08-1992: ĐĐ Thích Không Tánh, chùa Liên Tŕ Thủ Đức, T/p Hồ Chí Minh gửi thư cho Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng, Tổng Bí Thư Đảng, Chủ Tịch Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam, yêu cầu: ( * )

1. Chấm dứt khủng bố, ép bức, bắt bớ Tu sĩ GHPGVNTN.
2. Trả tự do cho HT. Huyền Quang, Quảng Độ … Trả quyền tự do sinh hoạt, trả lại các cơ sở, chùa chiền của GHPGVNTN.
3. Tôn trọng Nhan quyền, thiết lập nền luậ
t pháp công minh, mang tính chất nhân bản, tự do, dân chủ đích thực.

Năm 1993: HT. Đức Nhuận (đă bị án kết án 20 năm tù từ năm 1988 cùng chung vụ án “Âm mưu lật đổ chánh quyền cách mạng” với TT. Tuệ Sỹ và Trí Siêu) được tạm tha, chỉ định nơi cư trú tại chùa Giác Minh. ( * )

19-08-1994: HT. Quảng Độ gửi thư cho ông Đỗ Mười Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, lên án Cộng sản quá tàn ác đă giết sư phụ, sư bá, sư tổ của Ḥa Thượng năm 1945, 1946 và 1954, và thân mẫu của HT. vô cớ cũng bị bắt đày ra Vũ Đoài ở cùng với HT. và chết thảm v́ quá thiếu thốn và rét mướt vào ngày 21-01-1985. ( * )

14-11-1994: HT. Huyền Quang có văn thư số: 90/VPLV/VHĐ gửi Thủ Tướng Vơ Văn Kiệt khiếu nại việc chánh quyền bắt TT. Long Trí, Thích Không Tánh, Thích Nguyên Lư đảm trách việc đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long và tịch thu nhiều thực, vật phẩm cứu trợ đang chuẩn bị tại chùa Từ Hiếu Quận 8

01-09-1998: TT. Tuệ Sỹ ( từ tử h́nh được giảm án chung thân khổ sai) và một số vị khác được tạm tha, TT. Tuệ Sỹ bị chỉ định nơi cư trú là Quảng Hương Già lam Gia Định.

Thg 4-1999: Viện Hóa Đạo bổ sung thành phần, suy cử HT. Đức Nhuận Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, TT. Tuệ Sỹ Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư Kư.

Thg 3-2001: Nhân chuẩn bị kỷ niệm Quốc Tổ Hùng Vương lần thứ 4880, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đưa ra lời kêu gọi "Dân chủ cho Việt Nam", được Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam công bố tại khóa họp thường niên của Ủy hội Nhân quyền LHQ tại Genève vào tháng 4 năm 2001. ( * )

21-01-2002:
HT. Đức Nhuận Cố Vấn Viện Hóa Đạo viên tịch.

                     Sau đó TT. Thích Tuệ Sỹ từ chức Phó Viện Trưởng và TTK Viện Hóa Đạo.

03-03-2003: HT. Huyền Quang được đưa ra Hà Nội chữa bệnh.

                    TT. Tuệ Sỹ được HT. Huyền Quang gọi tháp tùng ra Hà Nội với danh nghĩa TTK/VHĐ

04-03-2003: TT. Tuệ Sỹ lên đường ra Hà Nội.

13-03-2003: TT. Tuệ Sỹ được Liên Hiệp Nghị Sỹ Châu Âu tiếp kiến tại trụ sở Việt Nam ở Hà Nội. ( * )

02-04-2003: HT. Huyền Quang được Thủ Tướng Phan Văn Khải tiếp kiến, Thủ tướng Phan Văn Khải nhận cấp dưới có sai lầm, xin Ḥa Thượng hoan hỷ và hứa sẽ sửa sai. ( * )

06-04-2003: HT. Huyền Quang trở về Quảng Ngăi.

07-04-2003: HT. Huyền Quang ghé thăm các Tổ đ́nh và chư tôn đức tại cố đô Huế ( * ).

Thg 05-2003: HT. Huyền Quang vào Sàig̣n đến thăm các Tổ đ́nh Ấn Quang, Quảng Hương Già Lam.

07-05-2003: HT. Huyền Quang đến thăm HT Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện để bàn việc Phật sự và tiếp theo các ngày 09-05 và  12-05-2003. ( * )

26-06-2003: HT. Quảng Độ được chánh quyền quận Phú Nhuận đọc lệnh miễn chấp h́nh phạt quản chế 5 năm, do án lệnh ngày 01-06-2001.

Thg 7-2003: HT. Quảng Độ ra Tu Viện Nguyên Thiều ở Quy Nhơn để cùng HT. Huyền Quang họp bàn Phật sự với một số cộng sự.

16-09-2003: Hội Đồng Lưỡng Viện họp trù bị cho Đại Hội bất thường, tại Tu Viện Nguyên Thiều, B́nh Định.

22-09-2003: HT. Quảng Độ gửi thư cho Thủ Tướng Phan Văn Khải tŕnh bày nhiều nơi gây khó khăn cho các Tu sĩ về họp ở Tu Viện Nguyên Thiều ( * )

01-10-2003: Đại Hội Bất Thường đă họp Tiền Hội Nghị tại Tu Viện Nguyên Thiều cung thỉnh thành viên Viện Tăng Thống ( * ) và Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo ( * ).

08-10-2003: HT. Huyền Quang, Quảng Độ và chư tôn đức về Sàig̣n bị ngăn chận không cho đi. Sau cùng cho đi, đoàn phải nghỉ đêm ở Viện Phật Học Hải Đức tại Vạn Giả, hôm sau lên đường. Thượng Tọa Thích Phước An tại Phật Học Viện nầy bị chánh quyền Cộng sản buộc từ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa và không tham gia các hoạt động của Viện Hóa Đạo ( * )

09-10-2003: Đoàn đến đồn Biên giới Lương Sơn bị chận bắt đưa HT. Huyền Quang trở lại Tu Viện Nguyên Thiều, HT. Quảng Độ đưa về Thanh Minh Thiền Viện. TT. Tuệ Sỹ bị đưa về Công an quận G̣ Vấp ( * ), TT. Thanh Huyền cũng bị đưa về Công an Quận G̣ Vấp, sau đó cả hai bị đưa ra Trường học Nguyễn Thượng Hiền để nhận bản án quản chế ( * ), TT. Viên Định bị đưa về Công an quận B́nh Thạnh bị án quản chế.( * ), TT. Nguyên Lư Tổng Thủ Quỹ VHĐ cũng bị án quản chế.

10-10-2003: Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN đă họp tại Tu Viện Quảng Đức Úc do Ḥa Thượng Thích Hộ Giác chủ tŕ, có GHPGVNTN các Châu tham dự.

12-10-2003: Đại Hội Bất Thường của GHPGVNTN đă suy tôn Ḥa Thượng Thích Huyền Quang lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. ( * )

13-10-2003: Hội Đồng Điều Hành Văn Pḥng II Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ ra Thông Tư: 4015/VPTT/HĐĐH/VPIIVHĐ: V/v yêu cầu nỗ lực hành động nhằm hổ trợ cho Chư tôn đức giáo phẩm tại quốc nội. ( * )

19-10-2003: Sau khi dự Đại Hội Bất Thường về, HT. Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Kư Viện Thống, Trú tŕ chùa Báo Quốc Huế bị chánh quyền Cộng sản ra lệnh quản chế ngài, để phản đối lệnh nầy HT. bắt đâu tuyệt thực, yêu cầu Nhà nước trả tự do cho chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa bị quản thúc sau ngày 8-10-2003.

24-10-2003: TT. Tuệ Sỹ Phó Viện Trưởng VHĐ gửi thỉnh nguyện thư cho HT. Thiện Hạnh Chánh Thư Kư VTT xin ngưng tuyệt thực ( * ).

28-10-2003: Đức Tăng Thống ban Giáo chỉ ngưng tuyệt thực ( * ).

28-10-2003: HT. Thiện Hạnh gửi Thông bạch V/v tạm ngưng tuyệt thực ( * )

30-10-2003: Kháng thư của TT Thích Viên Định Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN ( * )

06-11-2003: Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trả lời cuộc phỏng vấn đăng trên báo Giác Ngộ số 197, ngày 6-11-2003. Nhóm Tăng sinh Sàig̣n có bài nhận định về bài trả lời nầỵ ( * ) và một bài khác với đầu đề Lănh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hiện tại là ai ? ( * )

19-11-2003: Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết 427 với 409 phiếu thuận và 13 phiếu chống yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo, trả tự do cho chư HT. TT. đă bị bắt giam cầm... ( * )

20-11-2003: Quốc Hội Âu Châu thông qua Nghị Quyết với đa số tuyệt đối 626/626 phiếụ thuận yêu cầu chánh phủ Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo... ( * )

22-11-2003: Bạch thư của Viện Hóa Đạo về Nghị Quyết 427 của Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ ngày 19-11-2003 và Nghị Quyết của Liên Hiệp Quốc Hội Châu Âu ngày 20-11-2003. ( * )

26- 11-2003: Các Ḥa Thưng Thanh T, Trí Tnh, Chơn Thin tr li nhng câu hi v T do tôn giáo trên Internet nhm mc đích bào cha cho chánh quyn Cng sn Vit Nam ( * )

25-11-2003: Sau khi Ḥa Thượng Thích Thanh Tứ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN trả lời độc giả trên Internet, có người góp ư với câu hỏi: Quả báo - Địa Ngục.  Ai sẽ vào địa ngục ?( * )

25-11-2003: Bài viết về Giáo Hội Phật Giáo Trần Khải ( * )

28-11-2003: Dư lun t Th đô Hoa Thnh Đn ( * )

30-11-2003: Tâm thư của Tăng Sinh Thừa Thiên - Huế gửi HT. Thích Trí Tịnh Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương GHPGVN. ( * )

03-12-2003: Đại Giới Đàn Thiện Ḥa tại chùa Phổ Quang Tân Sơn Nhất bị Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh biến thành cuộc meeting phản đối Nghị Quyết 427 của Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ và Nghị Quyết của Quốc Hội Châu Âu. Nên đoàn Tăng sinh Vĩnh Gia viết thư gửi cho Ḥa Thượng Thích Trí Quảng Trưởng ban Trị Sự Thành Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, để giải bày tâm tư của những Tăng sinh trẻ ( * )

02-04-2004: Thư Phản đối của HT Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống GHPGVNTN.( * )

19-04-2004: Kiến nghị của Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo GHPGVNTN gửi Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng. ( * )

21-11-2004: Cùng lúc Phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Ḥa thượng Thích Quảng Độ, ông Đại sứ Hoa Kỳ vào bệnh viện Quy Nhơn thăm Đức Tăng thống Thích Huyền Quang ( * )

22-11-2004: Phái Đoàn Viện Hóa Đạo đi thăm bệnh đức Tăng Thống bị Công an ngăn cản tại Trường Mỹ Thuật Gia Định, tại Thanh Minh Thiền Viện và tại Trăng Bôm tỉnh Đồng Nai, cuối cùng bị đưa trở về lại Sàig̣n. Hội Đồng Lưỡng Viện gửi Thư Tŕnh lên Đức Tăng Thống ( * )

Tháng 12-2004: Từ Làng Mai, phát ra Lịch Tŕnh chuyến về Việt Nam của Thiền sư Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai gồm 100 vị, không kể Nam, Nữ Cư sĩ ngời nước ngoài và Việt kiều tham gia. Thiền sư sẽ đến Hà nội ngày 12-01-2005, sau đó đến Huế, Sàig̣n và Qui Nhơn, Thiền sư sẽ tham viếng nhà cầm quyền, chư Tăng của hai Giáo Hội Phật Giáo tại Việt Nam. Theo như Ni cô Chân Không cho biết Cán bộ của Toà Lănh Sự Việt Nam tại Mỹ đă đến Thiền  Viện Lôc Uyển tại California cũng như Cán bộ Ṭa Đại sứ Việt Nam tại Pháp đă đến Làng Mai để học Thiền và mời Thiền sư về thăm Việt Nam. Xin xem Lịch tŕnh tổng quát ( * ) và Lịch tŕnh chi tiết ( * )

Ngày 5-01-2005: Ông Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đă đến Thanh Minh Thiền Viện để vấn an Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, nội dung cuộc thăm viếng này không tiết lộ, nhưng người ta biết chắc là có liên quan đến chuyến đi của Thiền sư Nhất Hạnh và công cuộc thúc đẩy tự do tôn giáo ở Việt Nam của Mỹ, xin đọc bài của Lư Đại Nguyên ( * )

19-01-2005: Thượng Tọa Thích Viên Định, Phó Viện Trưởng, VHĐ/GHPGVNTN, Trụ tŕ chùa Thập Tháp B́nh Định, kiêm trụ tŕ chùa Pháp Hoa Gia Định, bị quản chế tại chùa Pháp Hoa viết thư trả lời thư của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. ( * )

23-01-2005: Theo tin từ Thông cáo của Pḥng Thông Tin Báo Chí Paris, chiều ngày 23-01-2005, một phái đoàn Làng Mai đến Thanh Minh Thiền Viện xin Ḥa Thượng Quảng Độ cuộc hẹn để tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ trả lời với phái đoàn là Ḥa Thượng không được phép tiếp Thiền sư Thích Nhất Hạnh. ( * )

24-01-2005: Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Phái đoàn Làng Mai đến thăm tu viện Quảng Hương Già Lam, đột xuất đến thăm Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ Phó Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN nhưng không gặp v́ Thượng Tọa đă nhập thất. ( * )

Bài Viết của Trần Khải với tựa đề Đường Về Xa Quá, nói về mục đích chuyến về thăm Việt Nam của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Phái Đoàn Làng Mai có đến 100 tu sĩ Tây Phương mang khoảng 30 quốc tịch khác nhau, sẽ là điều mới lạ cho tất cả mọi người. ( * )

Chánh phủ Mỹ đă liệt kê Việt Nam vào danh sách các nước cần được quan tâm về vấn đề Nhân quyền và tự do dân chủ, yêu cầu Việt Nam phải cải thiện trước ngày 15-3-2005, do đó Việt Nam đă làm hai việc: Một là cho phép Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam thăm viếng và thuyết giảng ở một số nơi, hai là thả một số tù nhân như Thượng Tọa Thích Thiện Minh (đă bị bắt giam giữ 16 năm, tịch thu chùa của Thượng Tọa ở Bạc Liêu), Linh Mục Nguyễn Văn Lư, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế...

Nhân dịp Tết năm Ất Dậu (2005) Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, gửi thư chúc Tết chư Phật tủ và kêu gọi Đa Nguyên Dân Chủ cho Việt Nam ( * ). Thượng Tọa Thích Viên Định Phó Viện Trưởng VHD/GHPGVNTN có nhận định về vấn đề Dân chủ Đa nguyên theo lời kêu gọi của HT. Viện Trưởng ( * ). Giới trí thức Hà Nội tỏ bày hưởng ứng lời kêu gọi này ( * )

Trước những chống đối ngày càng mănh liệt, như Thượng Tọa Thích Không Tánh ở Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, và ngay cả Thượng Tọa Thích Thiện Minh sau 16 năm tù đày vừa được thả ra cũng lập tức tranh đấu, nên Nguyễn Đức Khiêm phải đề nghị với Ban Bí Thư Trung Ưng Đảng Cộng Sản Việt Nam một số biện pháp với Phật giáo, thừa nhận và đề nghị sửa sai một số chánh sách qua bản văn: Thực trạng t́nh h́nh Phật giáo nước ta và những giải pháp ổn định ( * )

Về Gia Đ́nh Phật Tử, một bản văn của Lê Đ́nh Luyện: Xem xét mặt hoạt động của tổ chức Gia Đ́nh Phật Tử từ góc độ công tác an ninh. ( * ) Cho thấy có những nhận định đúng về sứ mệnh của Gia Đ́nh Phật Tử, đề nghị sửa đổi đường lối chủ trương rất có hại cho Gia Đ́nh Phật Tử như là chỉ có Một Ban Hướng Dẫn Trung Ương, không có Ban Hướng Dẫn Miền cũng không có Ban Hướng Dẫn Tỉnh, chỉ sinh hoạt trong phạm vi chùa, đi cắm trại ra ngoài phạm vi chùa cũng phải xin phép.

Ngày 25-3-2005 lúc 10 giờ sáng, Thủ Tướng Phan Văn Khải đă tiếp Thiền Sư Nhất Hạnh tại Văn Pḥng Chính Phủ, Hà Nội. Trong dịp này Thiền Sư có đề nghị sáu điểm về sự cởi mở của Đảng Cộng Sản Việt Nam để có thể tiếp xúc với cộng đồng Phật giáo trong nước như một tiềm lực lớn lao của dân tộc (  *  ) và đề nghị bảy điểm nhà nước Việt Nam thực hiện để giải quyết những khó khăn giữa chính quyền và cộng đồng Phật giáo Việt Nam. (  *  )

Ngày 8-7-2005: Mặc dù chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật Tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chịu nhiều sự bức bách, thắt ngặc, hiểm nghèo, từ Tăng Thống cho đến chư tôn đức trong Hội Đồng Lưỡng Viện tại Việt Nam đều bị quản chế, tổ chức của Giáo Hội dần dần phục hoạt, trước nhất là Quyết định số 01/VHĐ/QĐ/VT ngày 8-7-2005 Chuẩn y thành phần Ban Đại Diện GHPGVNTN Quảng Nam- Đà Nẳng, Nhiệm kỳ 2005-2007 ( * ), Quyết định số 02/VHĐ/QĐ/VT ngày 18-7-2005 Chuẩn y Ban Đại Diện Lâm Thời GHPGVNTN Thừa Thiên - Huế ( * ), kế đó Quyết định số 03/VHĐ/QĐ/VT kư ngày 9-8-2005, chuẩn y Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh B́nh Định nhiệm kỳ 2005-2007 ( * ). Rồi lần lượt VHĐ chuẩn y Ban Đại Diện các GHPGVNTN tỉnh như tỉnh Khánh Ḥa ngày 27-8-2005 ( * ), Bà Rịa- Vũng Tàu ngày 19-9-2005 ( * ), Đồng Nai ngày 20-10-2005 ( * ).

Tháng 8-2005: Để đánh dấu cho sự phục hoạt của GHPGVNTN sau 30 năm đấu tranh đầy gian lao, khổ hải Thượng Tọa Thích Viên Định Trụ tŕ chùa Thập Tháp B́nh Định, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, bị quản chế tại chùa Pháp Hoa (Gia Định) đă viết bài "Trở về" ( * )

Ngày 5-11-2005: Viện Trưởng VHĐ đă bổ nhiệm Chánh Đại Diện các Miền Quảng Đức (Sàig̣n), Khánh Anh (Hậu Giang) và tỉnh An Giang ( * )

Ngày 18-12-2005: Văn Pḥng II Giáo Hội Phật GiáoViệt Nam Thống Nhất đă tổ chức đại lễ Kỷ niệm 30 Đại lễ kỷ niệm 30 năm vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại chùa Diệu Pháp ở miền Nam California ( * ), Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN gửi đến đạo từ ( * ), Ḥa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN gửi dến huấn từ ( * ), Tổng Thống George W. Bush gửi thông điệp ( * ), Dân biểu CHRISTOPHER H. SMITH gửi thư ( * ), Dân Biểu Quốc Hội Liên Hiệp Âu Châu Ryszard Czarnecki phát biểu ( * ) ...

Ngày 29-11-2005: Đức Tăng Thống GHPGVNTN Thích Huyền Quang ban hàng Giáo chỉ 02/GCVTT cung thỉnh bổ sung, chấn chỉnh thành phần chư Tôn Đức Trưởng lăo, Ḥa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. ( * )

Ngày 16-2-2006: Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN gồm Ḥa Thượng Quảng Độ, Đức Chơn, TT. Thích Không Tánh, Thiện Minh … ra nhà ga Sàig̣n (Ḥa Hưng) đđáp xe lửa ra B́nh Định bái tuế đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, nhưng đă bị công an dùng thủ đoạn để ngăn chặn chuyến đi này của phái đoàn. Ḥa Thượng Quảng Đđă bị bắt khiêng đi vào pḥng an ninh nhà ga, cốt cầm giữ cho trễ chuyến tàu và sau đó khiêng đi ra xe, bằng ngỏ sau đđưa về Thanh Minh Thiền Viện. ( * ). Ngày 17-2-2006 HT. Thích Thiện Hạnh Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống kiêm Chánh Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên - Huế đă gửi kháng thư cho nhà cầm quyền cộng sản ( * ). Ngày 18-2-2006 TT. Thích Thanh Quang Chánh Đại Diện GHPGVNTN Quảng Nam – Đà Nẳng gửi kháng thư cho nhà cầm quyền Hà Nội ( * ), ngày 20-2-2006 HT. Thích Hộ Giác Phó Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN HN Tại Hoa Kỳ gửi kháng thư cho nhà cầm quyền cộng sản Việt nam ( * ), ngày 21-2-2006 TT. Thích Tâm Trí Chánh Đại Diện GHPHVNTN tỉnh Khánh Ḥa cũng đă gửi kháng thư cho nhà cầm quyền cộng sản ( * ) để phản kháng vụ bắt bớ, ngăn cản đă xảy ra.

Ngày 30-03-2007. Một phiên ṭa ở Huế đă xử án Linh Mục Nguyễn Văn Lư và một số người cùng linh mục đấu tranh cho Dân Chủ Việt Nam, trong phiên ṭa, linh mục đă bị nhân viên bịt miệng. Các phóng viên đă ghi nhận được cảnh này. Là một tấm ảnh được phổ biến khắp thế giới, phản ảnh về t́nh trạng nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo sau khi Việt nam đă gia nhập WTO. ( * )

Ngày 27-06-2007 Sau khi Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến thăm Mỹ theo lời mời của Tổng Thống W.G. Bush, sau khi tiếp kiến, hội họp với Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết tại Nhà Trắng, Tổng Thống Bush đă mời một số đại diện các tổ chức đấu tranh dân chủ cho Việt Nam đến Nhà Trắng họp cùng Tổng Thống, tổ chức Quê Mẹ của Ông Vơ Văn Ái ở Paris. là tổ chức duy nhất ngoài nước Mỹ, được mời dự họp, Bà Ỷ lan đă đại diện cho Quê Mẹ phát biểu một số điểm chánh yếu để yêu cầu chánh quyền Mỹ áp lực với Chánh Phủ Việt Nam trả tự do cho các lănh tụ tôn giáo và các nhà tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam ( * ).

Ngày 02-07-2007 Ông Đại sứ và Tổng Lănh Sự Thụy Điển ở Việt Nam đă đến Thanh Minh Thiền Viện để thăm viếng Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, ông có nêu ra câu hỏi làm thế nào để thống nhất Phật Giáo Việt Nam. Ḥa Thượng đă đưa ra Bốn điểm căn bản để thống nhất Phật Giáo Việt Nam ( * )

Trước những đàn áp GHPGVNTN, Giáo Hội Thiên Chúa giáo, Tin Lành, cao Đài, Ḥa Hảo. Ngày 12-7-2007 Quốc Hội Âu Châu đă ra nghị quyết xét lại chánh sách hợp tác với Việt Nam và tố cáo Việt Nam đàn áp nhân quyền và tôn giáo. ( * )

Ngày 18-7-2007 Ḥa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ, đến thăm và cứu trợ dân chúng các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long khiếu kiện Chánh phủ Cộng Sản về t́nh trạng dân chúng bị mất đất tại Văn Pḥng Quốc Hội Phía Nam tại Sàig̣n. Vài ngày sau, vào đêm khuya những người khiếu kiện bị Công an bao vây, dùng xe chở họ về địa phương. Ngày 23-8-2007, Thượng Tọa Thích Không Tánh đă đến tại địa điểm tiếp dân 110 Cầu Giấy, Hà Nội để cứu trợ nhân dân khiếu kiện, đă bị Công an bắt giải về Sàig̣n. Chủ Tịch Nhà nước Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết viếng thăm Tân Tây Lan đưa ra lời hăm dọa sẽ có biện pháp đối với những người khuấy động nhân dân khiếu kiện, lời ám chỉ đến những vị lănh đạo GHPGVNTN. Để đề pḥng trường hợp bị đàn áp xảy ra, Ngày 15-9-2007 Tăng Thống GHPGVNTN đă ra Giáo Chỉ 09/VTT/GC/TT để Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo ở nước ngoài có thể hoạt động hữu hiệu hơn ( * )

Ngày 5-7-2008 Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch tại Tu viện Nguyên Thiều B́nh Định ( * )

Ngày 15-11-2008, Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN họp, đưa ra Quyết Nghị 9 điểm liên quan đến t́nh h́nh GH và đất nước ( * )

Ngày 17-9-2010 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế làm lễ cầu nguyện cho các Nạn xứ chùa Mai Vĩnh, Phước Thành, Kim Quang, Giác Minh (ở Đà Nẳng) ( * )

Ngày 15-11-2010 Thượng Tọa Thích Viên Định, Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư Kư Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gửi ra bài viết cho Pḥng Thông Tin Phật Giáo phổ biến về sự khác biệt giũa GHPGVNTN và GHPGVN ( * ), nêu lên nhiều điểm, cho chúng ta thấy quá tŕnh của hai Giáo Hội một v́ Đạo Pháp và Dân Tộc, một v́ Đạo và Đảng.

Ngày 18-11-2011 đến 20-11-2011 Đại hội IX của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đă họp tại chùa Điều Ngự ở California, có 125 đơn vị hải ngoại gồm 609 đại biểu toàn quốc Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Âu Châu đă tham dự. Trong Đại hội này Hiến chương GHPGVNTH đă được tu chính lần thứ tư tại Đại hội, đồng thời công bố thành phần nhân sự mới của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương gồm 36 vị, Đại lăo Ḥa thượng Thích Quảng Độ được suy tôn lên ngôi vị Đệ ngũ Tăng thống, Ḥa thượng Thích Viên Định làm Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Ḥa thượng Thích Chánh Lạc Chủ tịch Văn pḥng II Viện Hóa Đạo, và Ḥa thượng Thích Viên Lư, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Ngày 30-8-2013 Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Quảng Độ gửi Cáo Bạch Từ Nhiệm chức vụ Đệ Ngũ Tăng Thống ( * ). Sau đó, ngày 3 tháng 9 năm 2013, Ḥa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, cùng chư tôn đức trong Hội đồng Giáo Phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cùng đến Thanh Minh Thiền Viện để vấn an cũng như đảnh lễ, dâng lời tác bạch để thỉnh cầu Ngài Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống tiếp tục trọng nhiệm Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng xin cung thỉnh Ngài v́ tiền đồ của Đạo Pháp, Dân tộc Ngài lèo lài con thuyền của Giáo hội và công cuộc giải trừ pháp nạn và quốc nạn cho đến thành công viên măn. Khi các chư tôn đức Hội Đồng Viện đều đến đảnh lễ, thỉnh an Ngài; sau ba lần thỉnh cầu, Ngài đệ ngũ Tăng Thống đă hoan hỷ và hứa sẽ lănh đạo để lo Phật sự của giáo hội.

Ngày 4-9-2013, Đệ ngũ Tăng Thống đă ban hành Quyết định số 15A/VTT/GC/TT thỉnh cử Chư tôn Ḥa Thượng cùng các Phật tử đảm trách Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo ( * )

Ngày 14-8-2013, Nguyên Tín Nguyễn Châu Vụ Trưỏng Gia Đ́nh Phật Tử Vụ - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gửi Kiến Nghị Thư cho Tổng BÍ Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội, Thủ Tướng Chánh Phủ nhà nước Cộng Ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam ( * )

Ngày 20-9-2013, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN ra Tuyên Cáo về cuộc Vận động Dân chủ hóa Việt Nam ( * )

Ngày 8-11-2013, do hiện t́nh GHPGVNTN, Huynh Trưởng Lê Công Cầu Vụ Trưởng GĐPT Vụ đă ra một Bạch Thư, giải thích rơ một số vấn nạn của Giáo Hội, về quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Viên Định, Tổng Thư Kư Viện Tăng Thống Thích Tịnh Hạnh, Tổng Vụ Trưởng Tăng Sự Thích Như Đạt, Tổng Thư Kư Viện Hóa Đạo Thích Thanh Quang, ... ( * )

Ngày 9-12-2013, sau khi băi nhiệm Ḥa Thượng Thích Viên Định, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Ḥa Thượng Thích Viên Lư Phó Viện Trưởng kiêm Chủ tịch Văn Pḥng II theo giáo chỉ số 10 ngày 9-12-2013 ( * ), một số các Ḥa Thượng, Thượng Tọa ở hải ngoại đồng loạt từ chức theo Đơn Từ Chức ngày 9-12-2013 ( * ) và sau đó Thư Từ Nhiệm của chư Tăng trong nước ngày 12-12-2013 ( * ).

Ngày 1-1-2014, đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đă ban hành các Quyết Định số 16, 17, 17 và 19/VTT/QD/TT ( * ), công cử Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Văn Pḥng II.

Ngày 9-5-2014, Thông Bạch Đặc Biệt của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN về sự ra đời của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ( * )

Ngày 20-12-2014, Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống nhất ra đời ( * )

Ngày 26-2-2015, Thông Bạch Đặc Biệt về Ḥa Thượng Thích Như Đạt Viện Trưởng GHPGVNTN Tân Viên Tịch ( * )

Ngày 06-11-2016, Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phê chuẩn Danh sách Nhân sự Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ được công cử tại Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN-HN/HK ngày 08 tháng 10 năm 2016. ( * )

Ngày 17-1-2017, đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành Giáo chỉ số 016.16 TT/GC Tấn phong thành phần Viện Hóa Đạo GHPGVNTN ( * )

Ngày 5-10-2018 Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ rời Thanh Minh Thiền Viện về quê  Thái B́nh 

Ngày 23-11-2018, Đức Đệ ngũ Tang Thống GHPGVNTN đă vào lại Sàig̣n tại chùa Từ Hiếu.

Trở về Mục Lục