T̉A BẠCH ỐC
Hoa Thịnh Đốn

15 tháng 12 năm 2005

Tôi xin gửi lời chào mừng đến quư liệt vị tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền, và dân chủ.

Khắp nơi trên thế giới, biết bao nhiêu trái tim và khối óc hướng nh́n vào thông điệp tự do cho con người. Bốn thập kỷ qua chúng ta chứng kiến tiến tŕnh tự do nhanh nhất trong lịch sử, minh thị ngưỡng vọng phổ quát cho công lư, nhân quyền, và tự do. Trong tinh thần ấy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đă họat động 30 năm qua cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Tôi ngỏ lời tán thán quư liệt vị đă tận t́nh xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn để cho tự do con người được bảo vệ. Bằng cách thăng tiến ḥa b́nh và khoan hồng tôn giáo, quư vị đang góp phần công đức vào niềm hy vọng tương lai cho thế hệ cháu chắc của quư vị.

Laura và tôi xin gửi lời chúc mừng đến cuộc lễ kỷ niệm hôm nay.

kư tên
Tổng thống
George W. Bush

Trở về Mục lục