CÁO BẠCH

 

 

Hội đồng Lưỡng viện Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất,

Môn đồ pháp quyến cùng Tăng chúng Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh B́nh Định

ĐAU BUỒN KHẨN BÁO:

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Viện Tăng thống

Ban chỉ đạo Viện hóa đạo GHPGVNTN

Văn Pḥng II Viện Hoá Đạo GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và các Châu lục

Chư tôn Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni

Cùng toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước

  

Đức Đại lăo Ḥa thượng thượng HUYỀN h QUANG, đệ tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN); Viện chủ Tu viện Nguyên Thiều tỉnh B́nh Định. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dầu đă được các y, bác sĩ, Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, Môn đồ pháp quyến tận t́nh chăm sóc, chữa trị nhưng v́ tuổi cao, sức yếu, Đức Tăng thống đă xả báo thân lúc 13 giờ 00 ngày 05 tháng 07 năm 2008 , tức mùng 03 tháng 06 năm Mậu Tư, trụ thế 89 năm, pháp lạp 69.

 

Lễ nhập Kim quan lúc 08 giờ 00, ngày 06-07-2008 (mùng 04 tháng 06 năm Mậu Tư) tại Tu viện Nguyên Thiều, xă Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh B́nh Định.

 

Lễ cung nghinh Kim quan nhập Bảo Tháp lúc 07 giờ 00 ngày 11- 07- 2008 (mùng 09 tháng 06 năm Mậu Tư) trong khuôn viên Tu viện Nguyên Thiều.

 

Thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện cùng Môn đồ pháp quyến, chúng tôi trân trọng cáo bạch đến chư tôn giáo phẩm, chư Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước được biết và nguyện cầu giác linh Đức đệ tứ Tăng Thống CAO ĐĂNG PHT QUC.

 

Tu viện Nguyên Thiều, ngày 5.7.2008

TM Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN

và Môn Đồ Pháp Quyến  

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo

GHPGVNTN

Sa môn Thích Quảng Độ