TIỂU SỬ

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

 PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN  GĐPT VN TRÊN THẾ GIỚI

 NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

 

 

 Sinh ngày 15.02.1930  tại Làng Thế Chí Đông, Huyện Phong Điền,

Tỉnh Thừa Thiên – Trung Việt - Việt Nam

 

VỀ ĐỜI :

-          Học Tiểu học tại Quảng Ngăi, Trung Học tại Huế và Đại Học Luật Khoa tại Sài G̣n .

-          Động viên vào Quân Đội, học Khóa 3 Sĩ Quan Trừ Bị Quân Trường Thủ Đức ( 1954 ) và Khóa Tu Nghiệp Chuyên Ngành tại Tiểu Bang Indiana – Hoa Kỳ ( 1963 )

-          Trong thời gian tại ngũ, lần lượt giữ các chức vụ :

-  Phó Ủy Viên Chính Phủ Ṭa Án Quân Sự Sài G̣n, rồi Ṭa Án Quân Sự Huế

-  Hội Thẩm Ṭa Án Dân Sự Đặc Biệt ( Toàn Quốc )

-  Đại Tá, Chánh Thẩm Ṭa Án Quân Sự Mặt Trận Vùng I Chiến Thuật

-  Đại Tá, Ủy Viên Chính Phủ Ṭa Án Quân Sự Mặt Trận Quân Khu I, rồi Quân Khu II

-          Sau biến cố 1975, đi tập trung cải tạo :

- Tại Miền Nam: Trại Long Giao ( Long Khánh ), Trại Tân Hiệp ( Biên Ḥa )

- Tại Miền Bắc: Liên Trại 1 ( Sơn La ), Liên Trại 3 và 4 ( Hoàng Liên Sơn, Trại Bắc Sơn ( Ḥa B́nh ), Trại Hà Tây ( Hà Đông )

-          Ra khỏi Trại Cải Tạo năm 1983; sau đó tái định cư tại Hoa Kỳ theo Chương Tŕnh HO, dành cho các tù nhân cải tạo năm 1992

 

VỀ ĐẠO :

-          Ấu thời, gia nhập Đoàn Đồng Ấu Quảng Ngăi

-          Sau biến cố 1945 trở về Huế, Gia nhập GĐPT Hướng Thiện, đơn vị Gia Đ́nh Phật Tử được thành lập đầu tiên của GĐPT Việt Nam .

-          Sau Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng, lần lượt giữ các chức vụ :

- Đoàn Phó Đoàn Thiếu Nam GĐPT Gia Thiện ( Huế )

- Đoàn Trưởng Đoàn Thiếu Nam Gia Đ́nh Phật Tử Chơn Tri ( Huế )

- Liên Đoàn Trưởng Nam kiêm Đoàn Trưởng Thiếu Nam GĐPT Từ Đàm ( Huế )

-          Động viên, nhập ngũ, vào Sài g̣n: Tham gia Ban Nghiên Cứu Nội Quy Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam, Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam, Chương Tŕnh tu học các Cấp, Chương Tŕnh các Trại Huấn Luyện, soạn thảo các Tài Liệu Tu Học và Huấn Luyện … để tiến tới Thống Nhất Gia Đ́nh Phật Tử toàn quốc 1961 tại Chùa Xá Lợi ( Sài G̣n )

 

-    Qua các Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc, được tín nhiệm liên tục trong chức vụ  Tổng Thư Kư Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam

 

§  Đại Hội V : Đại Hội lịch sử Thống Nhất Gia Đ́nh Phật Tử toàn quốc đầu tiên, được tổ chức ngày 26/27/28 tháng 12 năm 1961 tại Chùa Xá Lợi ( Sài G̣n )

§  Đại Hội VI : Được tổ chức tại Trường Gia Long ( Sài g̣n ) vào các ngày 27/28/29/30 tháng 6 năm 1964, quy tụ 200 đại biểu của 42 Tỉnh Thị, Trung, Nam, Bắc di cư, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên

§  Đại Hội VII : Được tổ chức tại Tổng Vụ Thanh Niên, 294 Công Lư Sài G̣n, từ ngày 27/7 đến 1/08 năm 1967, với 221 đại biểu tham dự

§  Đại Hội VIII : Được tổ chức tại Quy nhơn, từ ngày 25/7 đến 28/7 năm 1970 tại Trường Bồ Đề Qui Nhơn

§  Đại Hội IX : Được tổ chức tại Đà Nẵng, từ ngày 29/7 đến 31/7/1973năm 1973,  song hành với Đại Hội Cựu Huynh Trưởng và Đại Hội Bảo Trợ Gia Đ́nh Phật Tử.

-          Điểm đặc biệt của anh Tâm Huệ trong chức vụ Tổng Thư Kư BHD Trung Ương :

Trong suốt thời gian Đại Hội từ 3 đến 4 ngày , qua nhiều Tiểu Ban, không thấy anh ghi chép ǵ, nhưng sau Đại Hội, các Tỉnh đều nhận được Biên bản Đại Hội rất đầy đủ, không thiếu sót một lời phát biểu nào của các Đại Biểu . Với bộ óc và trí nhớ tuyệt vời của anh, không thua ǵ máy cassette “ .( Lời nhận xét của Htr NGUYÊN TÍN, Trưởng Ban HD Trung Ương GĐPTVN )

 

-          Đă theo học các Trại Huấn Luyện :

·         Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng đầu tiên, năm 1947, tại Trường Thanh Long, Huế

·         Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cao Cấp toàn quốc đầu tiên được tổ chức tại Hội quán Gia Đ́nh Phật Tử Thừa Thiên, năm 1951 .

-          Thọ cấp TẤN năm 1958 do Quyết Định số 083/QĐ ngày 01.01.1970, hiệu lực 1958 .

-          Thọ cấp DŨNG do Quyết Định số 2003/HDTƯ/NV/QĐ ngày 26/2/2000 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, được sự Phê Chuẩn của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Quyết Định số 02/VHĐ/BCĐ/QĐ ngày 29/6/2004 và Thọ Cấp tại Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ ngày 9/11/2004.

 

-          Đến Hoa Kỳ năm 1992 :

Lần lượt đảm nhiệm các Chức Vụ :

-          Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

-          Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 1993 , được công cử nhân Trại Họp Bạn và Hội Thảo Huyền Quang, ngày 29 tháng 8 năm 1993 tại San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ ,

-          Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 1997, được công cử do Hội Nghị Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại , tổ chức tại Chùa Vạn Hạnh, San Diego, Tiểu Bang California , Hoa Kỳ vào các ngày 3, 4, 5 tháng 7 năm 1997 .

-          Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 2000, được công cử do Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại kỳ II, tổ chức tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc vào các ngày 21, 22, 23 tháng 4 năm 2000,

-          Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại năm 2004, được công cử do Đại Hội Huynh  Trưởng  Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại Kỳ III, và Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới Kỳ I tổ chức tại Chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ vào các ngày 6, 7, 8, 9 tháng 11 năm 2004

-    Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Hội Hành Hương và Đại Hội Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ từ ngày 2 tháng 11 đến  20 tháng 11 năm 2004 .

-          Trong cương vị Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại được BHD GĐPTVN trên Thế Giới ủy nhiệm tổ chức Đại Hội Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới Kỳ II và Đại Hội GĐPTVN Hải Ngoại Kỳ IV, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 6 đến 12 tháng 10 năm 2008

-          Trai Trưởng Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Vạn Hạnh 1 - Hải Ngoại, năm 2007-2008 .

-          Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới , Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại được Đại Hội GĐPT VN trên Thế giới Kỳ II và Đại Hội GĐPT VN Hải Ngoại Kỳ IV công cử.

VỀ ANH :

 

Htr TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu, là một tấm gương sáng cho Tập Thể Áo Lam . Với cuộc sống b́nh dị, cử chỉ khiêm tốn, lời nói ḥa nhă, anh đă sống cuộc sống đạo hạnh và trọn đời hết ḷng phục vụ cho Tổ Chức ..

Từ những ngày đầu xây dựng Tổ Chức, trong cương vị ngoài đời có điều kiện, anh đă giúp đỡ, yểm trợ và tạo mọi phương tiện, cho Tổ Chức phát triển .

Những năm tháng trong lao tù Cộng Sản, anh đă hành sử với tác phong và đạo đức của một người Huynh Trưởng Phật Tử, sống vị tha, hy sinh và tận tâm giúp anh em cùng cảnh ngộ, tạo được cảm t́nh sâu đậm và đem tiếng thơm cho Màu Áo Lam trong chốn ngục tù .

Qua đến Hoa Kỳ, anh đă được BHD Trung Ương Hoa Kỳ, nhiệt t́nh đón chào và đă mời anh vào cương vị Cố Vấn Ban Hướng Dẫn .

Trải qua những khó khăn nội và ngoại tại, anh đă dung ḥa được những quan điểm bất đồng, kết nối được t́nh thân giữa các anh chị em Lam Viên khắp Hải Ngoại.

Ṛng ră suốt 13 năm dài, anh đă đi xe buưt từ nhà đến Văn Pḥng Ban Hướng Dẫn, làm việc mỗi ngày. Soạn thảo rất nhiều Đề Án và đưa ra nhiều Phương Án hành hoạt thông qua 4 Biên Bản Định Kỳ hằng năm.

Đặc biệt anh rất quan tâm đến việc điều hành và duy tŕ Nhóm Tự Nguyện Hướng Về Quê Hương, mà thực tế, đă giúp đỡ rất nhiều cho các Đoàn viên GĐPT tại Quốc Nội, qua khỏi những cơn đau ốm, bênh tật ngặt nghèo

Anh đă âm thầm hăng say làm việc cho Tổ Chức, dù cho thân anh phải trải qua nhiều căn bệnh ngặt nghèo: Bệnh ung thư tái phát nhiều lần, bệnh tim, phải sống bằng tim nhân tạo, bệnh thấp khớp kinh niên v.v…

Trong mọi hoàn cảnh, anh luôn tươi cười và bày tỏ cử chỉ thân thiết chân t́nh. Điều này giúp cho mọi anh chị em Áo Lam, đều an tâm và thương kính, quư mến anh trong những lần gặp gỡ.

Niềm ao ước duy nhất của anh và anh đă thực hiện được phần nào là đưa GĐPT khắp Thế Giới vào cùng chung một Hệ Thống, trong sự đùm bọc che chở của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Gia Đ́nh Phật Tử cùng chung một Nội Quy truyền thống, để cùng vui sống, sinh hoạt và hoàn thành sứ mạng, đoàn kết bất khả phân của Tổ Chức GĐPT VN.

Anh cũng đă đạt được ư nguyện khi tổ chức lần đầu và hoàn thành mỹ măn Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Vạn Hạnh 1 - Hải Ngoại.

Tại Đại Hội GĐPT VN trên Thế Giới Kỳ II, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, ngày 6-12/10/2008, với sự vân tập của anh chị em khắp nơi trên thế giới, từ Quốc Nội ra đến Hải Ngoại, mặc dù sức khỏe suy yếu, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự hy hiến cho Tổ Chức cao, anh vẫn cố gắng vượt nhiều khó khăn để tham dự. Sự hiện diện quư báu của anh  tại Đại Hội đă khích lệ tinh thần các Đại Biểu tham dự và đă nói lên được chí nguyện cao cả trọn đời phục vụ cho Lư Tưởng Tổ Chức Áo Lam của anh.