ÁI HỮU GIA Đ̀NH PHẬT TỬ  VĨNH NGHIÊM

 

Phật Lịch 2552 - Ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

 

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

 

Toàn thể Ban Chấp Hành, thành viên, thân hữu Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại và Quốc Nội

vô cùng xúc động trước sự ra đi đột ngột của  người anh, người bạn, người em hièn ḥa

           

Huynh Trưởng Cấp Tấn

  

ĐỨC CHÂU VŨ NGỌC KHUÊ

 

Vào lúc 6:00 sáng ngày 8 tháng 1 năm 2009,

nhằm ngày 13 tháng chạp năm Mậu Tư

tại tư gia ở San Bernardino, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 65 tuổi.

 

Trưởng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê

 

Thành viên Ban Huớng Dẫn Trung Ương Gia Đinh Phật Tử Việt-Nam tại Hoa Kỳ

Thành viên Ban Chấp Hành Ái Hữu Gia Đinh Phật Tử Vinh Nghiêm Hải Ngoại

Thành viên Ban Điều Hành Trung Tâm Huấn Luyên và Tu Học Thích Quảng Đức

Thành Viên Ban Huớng Dẫn Gia Đinh Phật Tử Miền Quảng Đức

Gia Truởng Gia Đinh Phật Tử Phổ Đa, Santa Ana

                     Nguyên Si Quan Cán Bộ Truờng Bộ Binh Thủ Đức Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

 

Thay mặt toàn thể Huynh Trưởng, thành viên, thân hữu Ái Hữu Vĩnh Nghiêm khắp nơi trên thế giới, Chúng tôi xin loan báo tin buồn chung, và xin chân thành phân ưu cùng tang quyến.

 

Ngưỡng nguyện Chư Phật và Chư Bồ Tát tiếp độ Hương Linh

 

Huynh Trưởng Đức Châu Vũ Ngọc Khuê

văng sanh Cực Lạc Quốc.

 

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

 

Lễ Nhập Liệm và Phát Tang                   :   11:00        giờ sáng Chủ Nhật         11/1/2009

Các Tự Viện tụng niệmvà thăm viếng      :   12:00-3:00 giờ chiều Chủ Nhật        11/1/09

Lễ Tuởng Niệm của Gia Đinh Phật Tử     :    3:00-5:00 giờ chiều Chủ Nhật        11/1/09           

Các Tự Viện tụng niệm và thăm viếng     :   12:00-7:30 giờ chiều Thứ Hai          12/1/09 và

                                                              :   12:00-7:30 giờ chiều Thứ Ba           13/1/09

Lễ Di Quan                                             :   10:00        giờ sáng Thứ Tư  ngày   14/1/2009

 

      Tại nhà quàn PEEK FUNERAL HOME  7801 Bolsa Ave., Westminster, CA. 92683 – pḥng số 5