Chia Buồn
*

Được tin bào đệ của Trưởng Lê Văn Mạnh, thành viên AHVN Bắc Cali

Ông Lê Văn Toàn

măn phần ngày 28-7-2009

Tại Alhambra, California USA

Hưởng thọ 63 tuổi

Tang lễ cử hành tại Rose Hills Memorial Park, Alhambra, California

Viếng tang: ngày 5 và 6-8-2009

Hỏa táng: ngày 7-8-2009

Nguyện hương linh Ông Lê Văn Toàn văng sinh Cực Lạc Quốc

*

Toàn thể Ban Chấp Hành, Thành viên và Thân hữu
Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Thành kính chia buồn cùng Trưởng Lê Văn Mạnh và tang quyến