THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Vừa nhận được tin buồn:

Thân phụ của  Huynh Trưởng  Chúc Mỹ Lâm Tú Phương
Tổng Thư Kư BHD Miền Thiện Hoa, là:

Cụ Ông  Lâm Bửng
Pháp Danh : Thiện Duyên
Mất ngày 11 tháng 12 năm 2007, nhằm ngày 2 tháng 11 Đinh Hợi
 tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 93 tuổi.

Chân thành chia buồn cùng Chị Chúc Mỹ Lâm Tú Phương và toàn thể tang quyến.

Xin góp lời cầu nguyện hương linh Cụ Ông Thiện Duyên Lâm Bửng sớm Siêu Sinh Tịnh Độ.

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Ban Chấp Hành