CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

Huynh Trưởng CẤP DŨNG

TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

***

   Tại Nhà Quàng GOODBODY MORTUARY

                    5027 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115.  Tel : 619-582-1700

 

Thứ năm : 26/3/2009

12:30 pm – 2:00 pm:          Lễ Khai Kinh, Lễ Nhập Quan,

Lễ Phát Tang, Lễ Tiến Linh

            2:00 pm – 3:00 pm:            Lễ Viếng

            3:00 pm – 4:00 pm:            Tụng Kinh A Di Đà

            4:00 pm – 5:00 pm:            Lễ Viếng

            5:00 pm – 6:00 pm:            Lễ Cầu Siêu & Tiến Linh

            6:00 pm – 7:00 pm:            Lễ Viếng

 

 Thứ Sáu : 27/3/2009

            9:00 am – 11:00 am:          Lễ Viếng

            11:00 am – 12:00 pm:        Lễ Cầu Siêu & Tiến Linh

            12:00 pm – 2:00 pm:          Lễ Viếng

            2:00 pm – 3:00 pm:            Tụng Kinh A Di Đà

            3:00 pm – 5:00 pm:            Lễ Viếng

            5:00 pm – 6:00 pm:            Lễ Cầu Siêu & Tiến Linh

            6:00 pm – 7:00 pm:            Lễ Viếng

           

            8:00 pm    :      LỄ TƯỞNG NIỆM HTR CẤP DŨNG

                                         TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

                                           tại Chùa Phật Đà – San Diego

 

Thứ bảy : 28/3/2009

            09:00 am – 11:30 pm:        Lễ Viếng

            11:30 pm – 12:30 pm:        Lễ Cầu Siêu & Tiến Linh

            12:30 pm – 1:00 pm:          Điếu Văn & Cảm Tạ

            1:00 pm         :           Di Quan  (Đoàn viên GĐPT tham dự LỄ DI QUAN)

            1:30 pm         :           Lễ Hỏa táng (Tại Greenwood Memorial Mortuary :

4300 Imperial Ave, San Diego, CA 92113 . Tel : 619-264-3131)

Chủ nhật : 29/3/2009

            10:00 am       :           Nhận hủ cốt tại Greenwood  Memorial

                                   

                                                            ***