Con

*

Trần Quốc Bnh

Mơ ước được con đ
Quanh quẩn ở bến sng
ể thay thế chiếc cầu
ưa khch bộ sang sng.
Lc no đ vắng khch
Mặc theo ging trường giang
Gi mnh ln khoang mộng
Nghe chuyện của ging sng.
Cu chuyện của ging sng
U ẩn hơn ci lng
Dng sng tuy khng ni
Nhưng mầu nhiệm v cng.
Sự mầu nhiệm v cng
L l tưởng vin dung
D lng sng kh cạn
N vẫn cn mnh mng.
Khi hết khch sang ngang
Sẽ thong thả ln đng
Xin gi từ bn ấy
ể ngược dng trường giang.

09.7.1968

Trở về Mục Lục