Lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam rộng 430m2

Tại chùa Vĩnh Nghiêm Việt Nam trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 đă diễn ra lễ thượng cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam.

Cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam này, có diện tích 430 m2 được may bằng vải trong 5 ngày, kinh phí 120 triệu đồng. Lá cờ này có chiều rộng 16,88 m, dài 25,49 m (ứng với Phật lịch 2549) nặng khoảng 60 kg. Lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam được đưa lên không trung bằng 14 quả khinh khí cầu có đường kính 2,5 – 3m và được cố định bằng dây ở độ cao 50 m.

Cùng với việc đưa lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam lên không trung, tại chùa Vĩnh Nghiêm c̣n có các lễ hội như văn nghệ, triển lăm thư pháp, diễu hành xe hoa.

Trở về Mục Lục