Cứu Trợ Thiên Tai Tsunami

Kính thưa quư anh chị thành viên Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại.

Như chúng ta đă biết, thiên tai Tsunami tàn phá qua các nước Nam Dương, Thái Lan, Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện ở Á Châu và Somali ở Phi Châu, làm cho trên 170 ngàn người thiệt mạng, trong đó Nam Dương có đến 115 ngàn người, đă gây ra biết bao thảm cảnh như con mất mẹ, vợ mất chồng… nhà cửa, ruộng vườn bị tàn phá, không chỗ nương thân, không có thức ăn, nước uống.

Trước cảnh ấy, không ai tránh khỏi thương tâm. Chúng ta là con Phật, hành hạnh từ bi đem vui, cứu khổ đến cho đời. Do vậy, chúng ta nhanh chóng giúp ít nhiều tiền bạc để an ủi, chia xẻ niềm bất hạnh lớn lao kia.

Anh chị nào đóng góp, xin gửi tiền về chị Diệu Thu Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng Ban Đặc Trách Tương Tế, Ban Chấp Hành Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, theo dịa chỉ sau đây :

Nguyễn Thị Tâm
119C S. Kellogg Ave.
Gotela, CA. 93117

Đến ngày 28-11-2005 sẽ tổng kết số tiền anh chi em đóng góp, ngày 29 sẽ chuyển đến Ḥa Thượng Thích Minh Thông, tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại để Cứu trợ nạn nhân thiên tai Tsunami.

Ngoài ra, quá hạn trên anh chị nào muốn đóng góp thêm, có thể gửi cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ tại địa chỉ và chi tiết sau đây:

American Red Cross National Headquarters
2025 E Street, NW
Washington, DC 20006
Phone: (202) 303-4498
Disaster Assistance info: (866) GET-INFO (866-438-4636)
To make a donation: (800) HELP-NOW (800-435-7669)

Anh chị nào muốn đóng góp bằng thẻ tín dụng (Credit Card) xin nhấp chuột (click) vào dấu hiệu dưới đây:

Trở về Mục Lục