Đại hội các Tông phái Phật Giáo Việt Nam tại chùa Xá Lợi Sàig̣n
thành lập
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

ảnh chụp ngày 20 tháng 11 Phật lịch 2507 (04 tháng 01 năm 1964)
(Ảnh ngồi từ trái sang phải)
HT. Lâm Em, HT. Thích Thanh Thạnh, HT. Thích Tịnh Khiết, HT. Thích Minh Trực

Trở về Mục Lục