Tang Lễ Đức Châu Vũ Ngọc Khuê.

Lễ Di Quan - Hỏa Táng

Ngày 14-1-2009

*

Đức Châu Vũ Ngọc Khuê

1945-2009

Buổi lễ của Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm

do Ḥa Thượng Thích Minh Thông cố vấn Giáo Hạnh làm Chủ lễ

Chị Diệu Thu và Tâm Diệu hầu chuông mơ

Ḥa Thượng Thích Tâm Châu Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới hộ niệm

Các Huynh Trưởng hàng đầu: Trưởng Bùi Ngọc Bách cấp Tấn, Trưởng Tuệ Linh Cấp Dũng, Trưởng Trần Tư Tín Cấp Dũng, Trưởng Tôn Nữ Dung Kiều Cấp Tấn Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Trưởng Lê Quang Dật Cấp Tấn Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức.
Các Trưởng AHVN và Thân Hữu

Cô Khánh An và Hai Trưởng Ái Nữ Vũ Ngọc Khuê

*

Anh Chị AHVN dự tang lễ

Phạm Minh Tâm, Chị Thịnh (Thân hữu), Mai Khanh, Minh Châu, Nga, Hằng, Chị Mai, Trung, Hoa, Hoài

Chuẩn bị di quan

Những Ṿng hoa chia buồn

Di quan khởi đầu

Nguyễn Hoài bưng Khai Lễ

Chư Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức

Nguyễn Hoài (bưng khai lễ) và Lê Đ́nh Du (thỉnh tượng Phật)

Chư Tăng, Ni

Tang quyến

Di quan Đức Châu do GĐPT đảm trách

Các Trưởng Vĩnh Nghiêm đi hai bên Áo quan của Trưởng Khuê gồm có: Trưởng Trần Chí Trung, Đặng Trần Hoa, Phạm Minh Tâm

 

Ngoài GĐPT c̣n có Thân hữu, phụ huynh Đoàn Sinh GĐPT Phổ Đà và các Chiến hữu

Xếp Cờ phủ áo quan

Trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ Trao cờ phủ áo quan cho gia đ́nh Đức Châu

Chuẩn bị Giây Thân Ái

 

Giây Thân Ái lần sau cùng với Đức Châu

Th́ thầm và hôn bố lần sau cùng ( * )

An vị Linh Đức Châu Vũ Ngọc Khuê Tại Chùa Phổ Đà

( X ) Mỹ, Hồng Phúc, Mỹ Hạnh, Hoài, Phương, Tuệ Linh

Tang Lễ Hoàn măn