Trong đầm g đẹp bằng sen,
L xanh bng trắng lại chen nhụy vng.
Nhụy vng bng trắng l xanh,
Vi bn m chẳng hi tanh mi bn.
Ca dao