Ḥa Thượng Thích Đức Niệm

(1937-2003)

Ḥa Thượng thế danh Hồ Đắc Kế, sinh năm 1937 tại làng Thanh Lương, phủ Ḥa Đa tỉnh B́nh Thuận, nay là xă Chí Công huyện Tuy Phong tỉnh B́nh Thuận.

Ngài xuất gia năm 13 tuổi, làm đệ tử Ḥa Thượng Thích Minh Đạo tại chùa Long Quang, Phan Rí, tỉnh B́nh Thuận.

Năm 1962 tốt nghiệp Cao đẳng Phật học của Phật Học Đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang Sàig̣n. Năm 1966, tốt nghiệp Cử nhân Văn Khoa tại Đại Học Vạn Hạnh. Năm 1969, du học tại Đài Loan, tốt nghiệp Cao Học năm 1972 và Tiến sĩ Quốc gia Văn Triết Học năm 1978.

Năm 1979, đáp lời mời của Thượng Tọa Thích Thiên Ân, Viện Trưởng Viện Đại Học Đông Phương tại California, ngài sang Los Angeles để hoằng dương chánh pháp. Năm 1981, ngài thành lập Phật học viện Quốc Tế tại Los Angeles, California.

Ngài từng giữ các chức vụ ở trong nước trước khi du học :

- Hiệu trưởng trường Trung Học Tư Thục Bồ Đề quận Chợ Mới tỉnh Angiang.=
- Chánh Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Gia Định.
- Chánh Thư kư Phật Học Vụ GHPGVNTN.
- Hiệu Trưởng Trung Học Tư Thục Bồ Đề tỉnh B́nh Dương.
- Năm 1988, đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Gíáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tại Hoa Kỳ.
- Năm 1992, Chánh Văn Pḥng Hội Đồng Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

Sau một thời gian ngọa bệnh, ngài đă viên tịch lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2003, thọ thế 67 tuổi, thọ lạp 47 hạ.

Lễ trà tỳ sẽ cử hành vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy 29-3-2003
tại Nghĩa trang Forest Lawn Memorial Park
1712 Glendale Ave, Glendale, CA. 91205

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngọai nguyện cầu Giác linh Ḥa thượng Thượng Nguyên Hạ Công Cao Đăng Phật Quốc.

( * ) Trở về Mục Lục