GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

 


GIÁO CHỈ

Của Ðức Tăng Thống Ðệ Tứ Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang

(từ Tu Viện Nguyên Thiều - Bình Ðịnh)

*

Vào lúc 08h30 phút ngày 28/10/2003, đức Tăng thống đệ tứ đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang Viện Tăng Thống GHPGVNTN đã gọi điện thoại đến Tổ đình Từ Hiếu - Huế qua số (054) 826989 để hỏi về tình hình ở Huế và sức khỏe của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh - Chánh Thư Ký Viện tăng Thống GHPGVNTN. Khi Ðức đại Lão Tăng Thống đệ tứ điện thoại đến Từ Hiếu, trong lúc ấy, có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Như Ðạt - Thành Viên HÐTL Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Hòa thượng Thích Diệu Tánh - Thành Viên HÐTL Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Thượng Tọa Thích Thái Hòa - Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, và Thượng tọa Thích Phước Viên -Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục. Ðức Tăng thống đệ tứ đã hỏi về sức khỏe của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh. Và Ngài đã được Chư Hòa thượng, Thượng tọa trình bày về hiện tình sức khỏe của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh đang rất yếu. Vì thế, qua điện thoại Ðức Tăng Thống đệ tứ đã dạy rằng: " Tôi có lời vấn an sức khỏe của Hòa thượng Thiện Hạnh, xin tán dương tinh thần vô úy và hy sinh cho Ðạo Pháp, bảo vệ GHPGVNTN của Hòa thượng. Qua quý Hòa thượng, Thượng tọa, tôi có lời nhắn đến Hòa thượng Thiện Hạnh, mong Hòa thượng sớm ngưng tuyệt thực, phục hồi sức khỏe, vì việc Phật sự còn lâu dài. Tôi sẽ gặp chư Tăng vào một dịp gần đây. Cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị vô lượng an lành."

Và giáo chỉ của Ðức Tăng Thống đệ tứ đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang đã được Hòa thượng Thích Như Ðạt trực tiếp chuyển lời đến Hòa thượng Thích Thiện Hạnh vào chiều ngày 28/10/2003.

Trở về Mục Lục