GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

Tu viện Nguyên Thiều, Xă Phước Hiệp, Huyện Tuy Phước, B́nh Định

Phật lịch 2551                                                                                      Số : 09/VTT/GC/TT

 

 

GIÁO CHỈ

THÀNH LẬP VĂN PH̉NG II VIỆN HÓA ĐẠO,

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

 

 

- Nhận định rằng 2000 năm lịch Phật giáo Việt Nam là hành tŕnh gắn bó và chung dự với nhân dân và đất nước để bảo vệ chủ quyền dân tộc và xây đắp nền móng quốc gia văn hiến ở mọi thời điểm an nguy hay thái b́nh, theo giáo lư từ bi cứu khổ, thông qua hành động Hộ Dân, Hộ Quốc, Hộ Pháp;

- Nhận định rằng ư chí ḥa b́nh và tinh thần ḥa hiệp dân tộc là chủ trương và đường lối của Giáo hội dưới sự lănh đạo của Tam vị Tăng Thống tiền nhiệm kinh qua các thời đại ly loạn, chinh chiến phát xuất từ tranh chấp ư thức hệ quốc tế với sự tiếp tay của một bộ phận thừa sai bản địa, tàn phá quê hương và gây chết chóc, khổ ách cho mọi tầng lớp nhân dân;

- Nhận định rằng kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn tiếp tục sống trong hoàn cảnh bị bức hiếp, không có tự do, không được quyền hoằng dương Chánh pháp theo truyền thống Phật giáo;

- Nhận định rằng v́ nhiều lư do nội tại hay khách quan, vô t́nh hay cố ư, một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của Chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền làm biến tướng Bát chánh đạo và làm nghiêng ngửa Giáo hội;

- Nhận định rằng sự phát triển bền vững của nhân loại ngày nay là cuộc phát triển tổng hợp và đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, xă hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, môi sinh ; đạo Phật chỉ có thể phục vụ hữu hiệu con người trong một xă hội tự do, tôn trọng nhân quyền và dân chủ. Nhận định này làm nền tảng cho yêu sách phục hồi quyền sinh hoạt pháp lư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Việt Nam, và là lư do vận động kiên tŕ suốt 32 năm qua của Giáo hội và Phật giáo đồ trong nước cũng như công tác vận động quốc tế của Giáo hội và Phật giáo đồ ở hải ngoại;

- Nhận định rằng những cuộc đàn áp liên tục, ngày càng gia tăng của Nhà cầm quyền CHXHCNVN, đặc biệt gần đây đối với các Ban Đại diện GHPGVNTN tại các tỉnh miền Nam và miền Trung. Hơn nữa, ngày 16 âm lịch Đinh Hợi tức 28.8.2007, hầu hết hàng giáo phẩm thuộc Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, từ Viện trưởng, Phó Viện trưởng đến đa số các Tổng vụ trưởng bị các Ủy ban Nhân dân Phường mời đi làm việc, song song với chiến dịch báo chí, truyền thanh, truyền h́nh của Nhà nước trên toàn quốc tấn công, bôi nhọ, vu cáo GHPGVNTN và Viện trưởng Viện Hóa Đạo, v́ Giáo hội thể hiện đức từ bi của đạo Phật góp phần cứu trợ vật chất cho tập thể Dân oan đi khiếu kiện bị thiếu thốn lương thực. Các cuộc cứu trợ thuần túy từ thiện xă hội của Giáo hội đă được thực hiện công khai ngày 13.7 và 17.7 tại Saigon và ngày 23.8 tại Hà Nội. Thực tại Dân oan đi khiếu kiện là mối bức xúc xă hội trầm trọng, sở dĩ c̣n tồn tại đến ngày hôm nay, là v́ nỗi oan ức của người nông dân bị cướp đất, cướp nhà, bị lăng nhục và xúc phạm nhân phẩm từ hơn 20 năm qua không được nhà cầm quyền giải quyết. Chiến dịch đàn áp, vu cáo và khủng bố tinh thần hiện nay đối với GHPGVNTN báo hiệu một cuộc bắt bớ, đàn áp nước lũ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, bó buộc Giáo hội phải có biện pháp tự vệ cùng tiên liệu đối phó với t́nh h́nh;

- Nhận định rằng đồng thời với cuộc đàn áp trong nước nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đướng hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế.

Phát xuất từ bảy nhận định cơ bản trên, và trước t́nh h́nh cấp cứu hiện tại của Giáo hội trong cũng như ngoài nước, Hội đồng Lưỡng Viện đă triệu tập cuộc họp khẩn hôm 22.8.2007 để nghe báo cáo Phật sự Giáo hội trong và ngoài nước và t́m biện pháp khai thông.

Tiếp thu các đề xuất thù ứng với t́nh h́nh của Giáo hội trong giai đoạn mới, nay ban hành Giáo chỉ thành lập Văn pḥng II Viện Hóa Đạo để truyền đạt chủ trương, đường lối và hoạt động của Giáo hội tại hải ngoại và trên trường quốc tế, mặt khác nối tiếp nhiệm vụ và hoạt động của Giáo hội gặp khi Viện Hóa Đạo trong nước lâm t́nh cảnh khó khăn :

 

ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

- Chiếu Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) được Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973 tu chỉnh;

- Chiếu Nghị quyết Đại Hội GHPGVNTN kỳ 7 ngày 7.7.1977 lưu nhiệm và bổ sung Hội Đồng Viện Hóa Đạo;

- Chiếu biên bản Đại hội bất thường của Hội Đồng Lưỡng Viện tại Tu viện Nguyên Thiều các ngày 28, 29, 30.9.2003 và 01.10.2003 để bổ sung nhân sự Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN và phát triển Giáo hội trước t́nh thế mới;

- Chiếu Hiến chương GHPGVNTN, chương IX, điều thứ 36 qui định việc thiết lập Bộ Hải ngoại điều hành các chi bộ quốc gia GHPGVNTN hải ngoại trực thuộc Viện Hóa Đạo;

- Chiếu quy chế Ban Đại diện Giáo hội Hải ngoại trước năm 1975, có quyền hạn và nhiệm vụ tương đương như Ban Đại diện Giáo hội cấp Miền tại Quốc nội.

- Chiếu t́nh h́nh Phật Giáo Việt Nam tại Hải ngoại sau 1975, khác với t́nh h́nh trước 1975, nên nhân sự lănh đạo và quần chúng Tăng Ni Phật tử, cần được tổ chức qui mô, hợp lư và thích nghi với hoàn cảnh và xu thế toàn cầu;

- Chiếu phúc tŕnh t́nh h́nh sinh hoạt GHPGVNTN Quốc nội và Hải ngoại trong hai năm 2006-2007;

- Chiếu biên bản cuộc họp bất thường và thu hẹp của chư vị Giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN ngày 22.8.2007 tại chùa Giác hoa, Sài G̣n, để nghe phúc tŕnh, đánh giá t́nh h́nh và lấy quyết định thanh lọc hàng ngũ Giáo hội nhằm đối phó t́nh h́nh khẩn trương mới;

 

NAY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Văn pḥng II Viện Hóa Đạo được thiết lập tại Hải ngoại nhằm ba mục tiêu:

1.1 Phát huy Phật giáo Việt Nam trên thế giới để đóng góp phần ḿnh cho nền ḥa b́nh nhân loại, liên hữu với các tổ chức Phật giáo năm châu củng cố cơ sở Phật giáo quốc tế, liên hữu huynh đệ và thông cảm với các tôn giáo bạn, các tổ chức ḥa b́nh, nhân đạo, văn hóa, xă hội trên thế giới;

1.2 Liên hệ giúp đỡ và điều hướng các cơ sở Giáo hội, các tổ chức Phật giáo Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể người Việt tại các châu lục trong công tác Phật sự, hoằng dương chánh pháp và văn hóa;

1.3 Mở rộng và thúc đẩy tích cực công tác vận động quốc tế nhằm hậu thuẫn công cuộc phục hồi quyền sinh hoạt pháp lư và thể hiện những ngưỡng vọng thâm sâu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong thời kỳ Pháp nạn tại Việt Nam; tranh thủ quốc tế hậu thuẫn và tham gia các công tác từ thiện xă hội, văn hóa, giáo dục của Giáo hội khi bước sang thời kỳ hậu pháp nạn.

Điều 2 : Văn pḥng II Viện Hóa Đạo đại diện cho Viện Hóa Đạo tại hải ngoại để truyền đạt chủ trương, đường lối và hoạt động của Giáo hội trong nước thông qua các cơ sở của Giáo hội ở hải ngoại, các cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Người Việt hải ngoại nói riêng, và trong cộng đồng thế giới nói chung.

Điều 3 : Văn pḥng II Viện Hóa Đạo trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước. Thành viên Văn pḥng II Viện Hóa Đạo do Viện trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh tuyển và chỉ định; tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh, các thành viên có thể được bổ sung, hoán chuyển hay thay đổi.

Điều 4 : Văn pḥng II Viện Hóa Đạo nối tiếp nhiệm vụ và hoạt động của Giáo hội gặp lúc Viện Hóa Đạo trong nước bị đàn áp không thể hoạt động. Mọi hoạt động của Văn pḥng II Viện Hóa Đạo dựa trên cơ sở lập trường và đường hướng quy định trong bản Hiến chương GHPGVNTN được Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973 tu chỉnh, và tuân thủ lập trường biểu hiện qua các văn kiện, thông điệp, tuyên cáo, kêu gọi do Giáo hội trong nước công bố từ năm 1992 đến nay.

Điều 5 : Văn pḥng II Viện Hóa Đạo và các thành viên được thỉnh cử hoạt động vô thời hạn.

Điều 6 : Thành phần Văn pḥng II Viện Hóa Đạo được thỉnh cử như sau :

    Chủ tịch : Ḥa thượng Thích Hộ Giác

    Tổng Thư kư : Thượng tọa Thích Viên Lư

    Tổng Thủ bổn : Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh

    Tổng ủy viên Nội vụ và Hoằng pháp : Ḥa thượng Thích Chánh Lạc

    Tổng ủy viên Ngoại vụ : Cư sĩ Vơ Văn Ái

    Tổng ủy viên Kế hoạch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức

    Tổng ủy viên Từ thiện Xă hội : Ḥa thượng Thích Trí Lăng

    Tổng ủy viên Giáo dục : Ḥa thượng Thích Chơn Trí

    Tổng ủy viên Truyền thông : Thượng tọa Thích Giác Đẳng

    Tổng ủy viên Thanh niên : Thượng tọa Thích Huyền Việt

    Tổng ủy viên Tài chánh : Thượng tọa Thích Phước Nhơn

    Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Úc châu & Tân Tây Lan : Ḥa thượng Thích Như Huệ

    Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Âu Châu : Ḥa thượng Thích Trí Minh

    Tổng ủy viên Đặc trách liên lạc Canada : Thượng tọa Thích Thiện Tâm

Điều 7 : Quyết Định này thay thế và hủy bỏ Quyết Định số 27-VPLV/VHĐ do Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo ban hành ngày 10.12.1992.

Điều 8 : Quí vị Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Tổng thư kư, Tổng vụ trưởng, Vụ trưởng các Tổng vụ thuộc Viện Hóa Đạo, và các Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các châu lục hải ngoại chiếu nhiệm thi hành Giáo chỉ này.

 

Làm tại Tu viện Nguyên Thiều

B́nh Định, 27.7 Đinh Hợi, Phật lịch 2551,
nhằm 8 tháng 9 dương lịch 2007

Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN

(ấn kư)

Tỳ kheo Thích Huyền Quang

 

Bản sao kính gởi :

-Thủ tướng Chính phủ CHXHCNVN "đề kính thông tin"

-Đại diện Ngoại giao các quốc gia trên thế giới có cơ quan đại diện tại Hà Nội

 "để kính thông báo"

-Tổng thống, Thủ tướng và Bộ Ngoại giao các quốc gia có cơ sở hoặc thành viên thuộc Văn pḥng II Viện Hóa Đạo cư ngụ "để kính thông báo và xin giúp đỡ"

-Giáo hội Tăng già Thế giới "để kính thông báo và liên hệ"

-Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới "để kính thông báo và kế thừa sinh hoạt"

-Các Giáo hội, Tổ chức, Đoàn thể Phật giáo tại các nước Á châu và trên Thế giới

 "để kính thông báo và liên hữu hoạt động"

-Văn pḥng Viện Hóa Đạo "để tri trường và chuyển tŕnh đến các Tổng vụ, các Ban Đại diện và Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chấp hành"

-Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế "để chuyển tŕnh Chính giới, Bộ Ngoại giao các nước, và phổ biến đến các cơ quan truyền thông, báo chí"

-Lưu chiếu tại Văn pḥng Viện Tăng thống.-