THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 28.6.2003

Ḥa thượng Thích Quảng Độ gửi lời cám ơn công luận thế giới đă gây áp lực đ̣i trả tự do cho Ḥa thượng và nói lên yêu sách 3 điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Ngày đầu tiên sau cuộc cởi trói, 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) hôm nay 28.6.2003, sau cuộc điện đàm vấn an Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang ở Tu viện Nguyên Thiều, B́nh Định, Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đă có cuộc điện đàm với ông Vơ Văn Ái, Giám đốc Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris.

Ḥa thượng Thích Quảng Độ nhờ ông Ái ngỏ lời cám ơn các Chính phủ trong thế giới, hai Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Âu châu, các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, các cơ quan truyền thông và báo chí quốc tế đă không ngừng lên tiếng vận động cho sự phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và yêu sách trả tự do cho Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang cũng như bản thân Ḥa thượng. Ḥa thượng rất tiếc chưa thể trực tiếp nói thẳng lời này, v́ đường dây điện thoại của Ḥa thượng đă bị cắt kể từ ngày có lệnh quản chế cuối tháng 5 năm 2001, và trong giai đoạn hiện tại với điều kiện khách quan chưa thuận tiện, Ḥa thượng yêu cầu mọi tin tức, giao thiệp xin liên hệ qua Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế, trụ sở đặt tại Paris, là cơ quan thông tin và phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Ḥa thượng cho biết rằng, hôm qua vào 15 giờ chiều ngày 27.6, nhà chức trách quận Phú Nhuận đă đến Thanh Minh Thiền viện đọc cho Ḥa thượng nghe Quyết định Miễn Chấp hành H́nh phạt mang số 01/THA của Ṭa án Nhân dân Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, đề ngày 26.6.2003. Theo Quyết định này, th́ Ḥa thượng bị quản chế tại địa phương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hết hạn tù, tức ngày 2.9.1988, và kể từ ngày 26.6.2003 Ủy ban Nhân dân Phường 15 quận Phú Nhuận thi hành "Quyết định miễn chấp hành h́nh phạt quản chế c̣n lại đối với Đặng Phúc Tuệ (tức Quảng Độ)".

Đáp lại lời chúc mừng của nhà chức trách quận Phú Nhuận cũng như yêu sách của họ bắt Ḥa thượng phải làm đơn xin cư trú kể từ nay, Ḥa thượng nói : "Trong Phật giáo chúng tôi cũng như tại các nước văn minh tôn trọng luật pháp trên thế giới, chữ ân xá có nghĩa là mọi ân oán đều xóa bỏ. Cớ sao lệnh Chủ tịch Nước ân xá tôi năm 1998, mà lại c̣n phải tiếp tục bị quản chế, tiếp tục giam cầm ? Thế là oán xá chứ đâu phải ân xá, th́ có ǵ mà phải chúc mừng ? C̣n việc làm đơn xin cư trú, hộ khẩu, tôi không phải xin xỏ ǵ cả. Tại sao tôi phải làm đơn xin cái quyền tôi đă có ? Thanh Minh Thiền viện là nơi tôi cư trú từ năm 1960, từ năm các ông chưa vào đây, và sau 10 năm lưu đày ngoài Bắc về tôi vẫn ở đây. Vậy tôi tiếp tục ở đây. Cho hay không cho tôi cư trú là quyền các ông. Làm đơn xin hay không là quyền của tôi. Làm đơn xin là tự ḿnh đánh mất quyền của ḿnh. Tôi không xin. Các ông không cho tôi cư trú ở đây, th́ tôi sẽ đi lang thang khất thực".

Ḥa thượng Thích Quảng Độ cũng chỉ thị cho Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế ra thông cáo các điểm sau đây để chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước cũng như Đồng báo các giới được biết lập trường trước sau như một của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng thời chận đứng mọi nguồn tin thất thiệt nếu có :

Thời gian gần đây, Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang, Xử lư Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đă ba lần đến Thanh Minh Thiền viện thăm Ḥa thượng Thích Quảng Độ trong thời gian Ḥa thượng c̣n bị quản chế khắt khe. Ngoài việc vấn an thường lệ, Nhị vị Ḥa thượng không thảo luận ǵ khác hơn là việc chấn chỉnh nội bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nếu có điều kiện hoạt động trở lại. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất luôn tỏ thiện chí trao đổi, đối thoại, hợp tác tôn giáo với bất cứ hệ phái Phật giáo nào, sau khi 3 điều kiện sau đây được Nhà nước CHXHCNVN thực thi :

1. Phục hồi quyền sinh hoạt pháp lư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ;

2. Các cơ sở tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xă hội, từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cưỡng chiếm sau năm 1975 phải được hoàn trả, mà bước đầu là trao trả Việt Nam Quốc tự và Trung tâm Quảng Đức ở Saigon để hai Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo có nơi đặt văn pḥng hoạt động ;

3. Làm sáng tỏ trước công luận về cái chết mờ ám trong tù của cố Ḥa thượng Cố vấn Viện Hóa Đạo Thích Thiện Minh (viên tịch cuối năm 1978).

Ngoài ra, Ḥa thượng Thích Quảng Độ cũng cho ông Vơ Văn Ái biết dự tính của Ḥa thượng là sẽ ra B́nh Định vấn an Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang vào ngày 10 tháng 7 dương lịch sắp tới.

Trở về Mục Lục