Kháng thư của HT. Thích Hộ Giác

Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN Tại Hoa Kỳ

 

" Đồng kính gởi :

"Ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

"Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch CHXHCN Việt Nam

"Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCN Việt Nam

"Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội Quốc hội CHXHCN Việt Nam

 

"Thưa quư Ông,

 

"Nhân danh Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Văn pḥng II Viện Hóa Đạo, tôi viết bức thư hôm nay nói lên sự bất măn và bức xúc của Phật giáo đồ Việt Nam ở hải ngoại trước sự kiện cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh câu lưu Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, sáu tiếng đồng hồ tại nhà ga Ḥa Hưng ở Saigon và ngăn cấm 11 vị trong Phái đoàn thuộc Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo lấy xe lửa đi B́nh Định vấn an và chúc thọ Đức Tăng thống Thích Huyền Quang nhân dịp đầu Xuân Bính Tuất, 2006.

 

"Thưa quư Ông,

 

"Truyền thống văn minh Việt Nam tự ngh́n đời luôn có lệ Chúc Xuân giữa con cái đối với ông bà, cha mẹ, giữa tṛ và thầy, giữa bà con xóm giềng nhân dịp Tết nguyên đán. Phật giáo có mặt tại Việt Nam từ hai ngh́n năm qua cũng có tập tục chư Tăng chúc thọ, bái tuế các vị trưởng thượng trong Giáo hội, đặc biệt là Đức Tăng thống.

 

"Điều làm cho chúng tôi bức xúc và bất măn là tại sao Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam lại phá bỏ một truyền thống văn hóa, một đạo lư dân tộc như thế, khi ngăn cấm Ḥa thượng Thích Quảng Độ và Phái đoàn Phật giáo ra Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh B́nh Định, chúc thọ Đức Tăng thống ? Đây không phải là lần thứ nhất. Trong ṿng 2 năm qua cơ quan công quyền đă ba lần ngăn cấm bằng bạo lực như thế :

 

- "Đức Tăng thống Thích Huyền Quang lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh phải đưa vào bệnh viện Quy Nhơn cấp cứu. Ngày 22.11.2004, Ḥa thượng Thích Quảng Độ cùng Phái đoàn Viện Hóa Đạo dùng xe ra B́nh Định thăm bệnh. Nhưng xe đă bị chận ba lần tại Quận B́nh Thạnh, Thanh Minh Thiền Viện rồi tại Trăng Bom giữa rừng cao su, dằn co 4 tiếng đồng hồ và sau đó trên 100 công an đă áp giải xe Phái đoàn trở về Saigon, không cho ra B́nh Định ;

 

- "Ngày 16.2.2005 nhân dịp Tết Ất Dậu, Ḥa thượng Thích Quảng Độ và Phái đoàn Viện Hóa Đạo cũng bị chận bắt tại Saigon không cho đi B́nh Định chúc Tết Đức Tăng Thống ; và năm nay

 

- "Ngày 16.2.2006, một trăm công an lại bạo hành tại nhà ga Saigon ngăn cấm Phái đoàn Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo lấy xe lửa ra B́nh Định chúc xuân Đức Tăng thống. Ḥa thượng Thích Quảng Độ bị câu lưu sáu tiếng đồng hồ. Công an không nêu rơ lư do v́ sao bắt Ḥa thượng, v́ sao ngăn cấm Phái đoàn Phật giáo đi chúc xuân, v́ sao không làm biên bản việc bắt bớ Ḥa thượng, dù rằng không trưng dẫn lệnh bắt, nhưng bốn, năm công an đă hành hung và khênh Ḥa thượng đi như lời Ḥa thượng Thích Quảng Độ cho biết "khênh như khênh một con thú vật" ! Thế mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao đă dám che giấu, chối bỏ khi trả lời các kư giả quốc tế và công luận thế giới, rằng "không hề có việc bắt bớ Ḥa thượng Thích Quảng Độ".

 

"Chúng tôi đă đọc kỹ lại bản Hiến pháp, các bộ luật do các ông ban hành cũng như Công ước quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị của LHQ mà Việt Nam tham gia kư kết năm 1982, chúng tôi không thấy một điều nào cho phép công an hành hung, xâm phạm thân thể và nhân phẩm người công dân, không có một điều nào ngăn cấm quyền tự do đi lại của người công dân trên lănh thổ nước họ.

 

"Vậy xin quư ông giải thích sự ngăn cấm phi lư và phi pháp mà cơ quan công quyền TP Hồ Chí Minh đă vi phạm trắng trợn qua ba lần nêu trên ? Hoặc giả chúng tôi đọc sót một điều nào cho phép công an được hành xử thiếu lễ độ, thiếu văn hóa và phạm pháp như đă xẩy ra ba lần, th́ xin quư ông chỉ giáo cho sự thiếu sót của chúng tôi.

 

"Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam đang muốn hội nhập vào cộng đồng thế giới và tham gia vào các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là một, th́ những sự việc đàn áp thô bạo hàng giáo phẩm lănh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa qua tại TP Hồ Chí Minh chỉ gây thêm ḷng công phẫn trong ḷng người Việt hải ngoại cũng như trong công luận thế giới và những nỗ lực mong muốn hội nhập của các ông sẽ khó thành.

 

"Qua thư viết hôm nay, tôi xin long trọng kêu gọi các ông :

 

"1. Giải chế tức khắc công cuộc quản chế phi lư Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Ḥa thượng Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trên toàn quốc ;

 

"2. Khiển trách cơ quan công quyền TP Hồ Chí Minh đă sai lầm trong việc ngăn cấm quyền tự do đi lại của Ḥa thượng Thích Quảng Độ và Phái đoàn chư Tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và tuyên bố minh xác quyền tự do đi lại của người công dân để cho chư vị Giáo phẩm Phật giáo tự do ra B́nh Định chúc thọ và bái tuế Đức Tăng thống Thích Huyền Quang;

 

"3. Phục hồi quyền sinh hoạt pháp lư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

 

Trân trọng,

Chủ tịch Hội đồng Điều hành

ấn kư

Ḥa thượng Thích Hộ Giác

Trở về Mục Lục